Τρίτη 3 Απριλίου 2018

Υπερταμείο : Το Στρατηγικό Σχέδιο 2018 – 2022

Επιχειρηματικά πλάνα, εδώ και τώρα, μέχρι το τέλος Απριλίου ζητά από τις θυγατρικές της μεταξύ των οποίων η ΔΕΗ, η ΕΥΔΑΠ, η ΕΥΑΘ και ο ΟΑΣΑ η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (υπερταμείο αποκρατικοποιήσεων).
Μετά από συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών η Εταιρεία γνωστοποίησε το Στρατηγικό Σχέδιο 2018 – 2022 (Για τα ΕΛΤΑ δείτε τις σελίδες 209-223) για την καλύτερη αξιοποίηση των...

περιουσιακών της στοιχείων.

Σε αυτό προβλέπεται και η αξιολόγηση των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών που έχει στο χαρτοφυλάκιο της.
Πιο αναλυτικά στην ΕΕΣΥΠ υπάγονται σήμερα τρεις εταιρείες ως άμεσες θυγατρικές, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»), το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου («ΤΑΙΠΕΔ») και η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου («ΕΤΑΔ»), καθώς και οι λεγόμενες «Λοιπές Θυγατρικές», που περιλαμβάνουν τις συμμετοχές του δημοσίου σε δημόσιες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, ΟΑΣΑ (και οι θυγατρικές ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ), ΟΚΑΑ, ΚΑΘ, Ελληνικές Αλυκές, Διώρυγα Κορίνθου και ΔΕΘ/HELEXPO. Επίσης, υπάγονται και οι εταιρείες ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και Folli Follie ΑΕ, στις οποίες η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας αποτελεί μέτοχο μειοψηφίας. Τέλος, το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ) θα μεταβιβασθεί στην Εταιρεία εφόσον μετατραπεί σε κεφαλαιουχική εταιρεία.

Εξαιρούνται από την υποβολή επιχειρηματικών σχεδίων το ΤΧΣ, οι εταιρείες στις οποίες η ΕΕΣΥΠ αποτελεί μέτοχο μειοψηφίας, καθώς και το ΤΑΙΠΕΔ ως προς τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης του. Για την Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ), η οποία έχει ενταχθεί στην ΕΕΣΥΠ ως άμεση θυγατρική, το Στρατηγικό Σχέδιο προβλέπει την καθιέρωση της ΕΤΑΔ ως του κύριου φορέα διαχείρισης των ακινήτων του Δημοσίου, την επιτάχυνση της πλήρους καταγραφής, ωρίμανσης και αξιοποίησης του χαρτοφυλακίου και την αύξηση των εσόδων και της αποδοτικότητας της εταιρείας

Ειδικότερα οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου είναι οι ακόλουθοι:

- Τήρηση διεθνών βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση, την εποπτεία και τη διαφάνεια σε επίπεδο αναφορών και συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένης και της καλής λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων.


- Τροποποίηση των Καταστατικών των Δημόσιων Επιχειρήσεων που μεταφέρονται στο χαρτοφυλάκιο της ΕΕΣΥΠ προς εναρμόνιση με τον κ.ν. 2190/1920.

- Καθορισμός στρατηγικών στόχων στις διοικήσεις των θυγατρικών και θέσπιση κατάλληλων γραμμών επικοινωνίας και αναφορών.

- Κατάρτιση και υποβολή στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας των επιχειρηματικών πλάνων των θυγατρικών έως τον Απρίλιο του 2018.

- Σύσταση και λειτουργία Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων για τα ΔΣ των θυγατρικών και αξιολογήσεις των ΔΣ των θυγατρικών.

- Καθορισμός των άμεσα εφικτών αποτελεσμάτων για συνεισφορά στη δημιουργία αξίας και την αύξηση των εσόδων για το δημόσιο.

Και οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι:

- Επικαιροποίηση των επιχειρηματικών πλάνων, με συνεχή αξιολόγηση και παρακολούθηση από τις θυγατρικές των κρίσιμων θεμάτων αλλά και των ευκαιριών και σύγχρονων τάσεων για δημιουργία αξίας, συμπεριλαμβανομένης της καινοτομίας, των συνεργειών και των στρατηγικών συνεργασιών.

- Συνολική βελτίωση της αποδοτικότητας των δημοσίων επιχειρήσεων, με καλύτερη αξιοποίηση των πόρων και τον εξορθολογισμό των λειτουργικών τους δαπανών.

- Συνεχής βελτίωση παρακολούθησης της απόδοσης μέσω τακτικών και συστηματοποιημένων αναφορών.

- Καθορισμός μεσοπρόθεσμων επιτεύξιμων αποτελεσμάτων για τη συμβολή εσόδων στο δημόσιο, αλλά και για την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης αξίας των περιουσιακών του στοιχείων, αξιολογώντας τις διαφορετικές εναλλακτικές αξιοποίησης και ανάπτυξης.

- Εντοπισμός και αξιολόγηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης για τη λειτουργία και ανάπτυξη της κάθε θυγατρικής.

Αναφορικά με την κατάθεση του Στρατηγικού Σχεδίου, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, κα Ράνια Αικατερινάρη δήλωσε: «Η χώρα μας καλείται να δημιουργήσει ένα σύγχρονο και βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης και εταιρικής διακυβέρνησης για την αξιοποίηση του εθνικού της πλούτου και των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων. Το Στρατηγικό Σχέδιο υπηρετεί αυτόν το στόχο και συμβάλει στην προσπάθεια να κάνει η Ελλάδα το άλμα προς τα εμπρός. Γνωρίζουμε πολύ καλά τις δυνατότητες της χώρας μας.

Έχουμε διαγνώσει επίσης τα δυνατά σημεία κάθε επιχείρησης, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και τις αδυναμίες που έχουν συσσωρευτεί επί σειρά ετών αλλά και τις ευκαιρίες που μπορούν να εκμεταλλευτούν προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και της οικονομίας. Στους μήνες που έρχονται, με τη συνεργασία των διοικήσεων των θυγατρικών μας και έχοντας βάλει τα θεμέλια μέσω του Στρατηγικού Σχεδίου, πιστεύουμε ότι θα επιτύχουμε χειροπιαστά και μετρήσιμα οφέλη για το Ελληνικό Δημόσιο, την εθνική οικονομία, τις ίδιες τις επιχειρήσεις και τον Έλληνα πολίτη».

Πηγη:www.tovima.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.