Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΔΑΚΕ-ΕΛΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Οκτώβριος 2021

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Ο ΕΛΤΑ είναι μια επιχείρηση έντασης εργασίας.

Μια επιχείρηση δηλαδή που η βιωσιμότητα και η ανάπτυξή της στηρίζεται, εκτός των άλλων παραγόντων και στην αυταπάρνηση και το φιλότιμο των εργαζόμενών της.

Οτιδήποτε σχετίζεται με μεροληπτικές συμπεριφορές, με αψυχολόγητες πολιτικές όσον αφορά το προσωπικό, καθώς επίσης και με διώξεις που έχουν... 

Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021

ΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ - ΜΙΑ ΔΑΚΕ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Η προάσπιση των κατακτήσεων και η ενίσχυση των δικαιωμάτων του κόσμου της μισθωτής εργασίας αποτελεί διαχρονικά τον καταληκτικό σκοπό και το μοναδικό επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της δράσης της ΔΑΚΕ Ι.Τ.

Απαραίτητη προϋπόθεση και αναγκαία συνθήκη για την επίτευξη των ως άνω στόχων συνιστά η ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΕΝΗ, ΓΝΗΣΙΑ και ΕΝΙΑΙΑ έκφραση και παρέμβαση του συνόλου των...