Σάββατο 4 Ιουνίου 2016

ΕΝΦΙΑ ως το... 2031 προβλέπει ο νέος Αναπτυξιακός

Την παραδοχή ότι ο ΕΝΦΙΑ θα παραμείνει μέχρι το 2031 περιλαμβάνει η πρόβλεψη κρατικών εσόδων απο τη λειτουργία των επενδύσεων που θα ενταχθούν στον νέο αναπτυξιακό νόμο, ο οποίος κατατέθηκε στη Βουλή.
Στην έκθεση αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων του νέου νόμου αναφέρεται ακόμη ότι...

τα έσοδα του κράτους από τις επενδύσεις μπορεί να φθάσουν το 1,45 δισ. ευρώ την περίοδο 2016-2031, οπότε είναι το καταληκτικό εκτιμώμενο έτος παροχής των κινήτρων.

Πηγές χρηματοδότησης του νέου νόμου

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην έκθεση, οι πηγές άμεσης χρηματοδοτικής ενίσχυσης του νέου νόμου είναι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το ΕΣΠΑ, τα δάενια του ελληνικού Δημοσίου από τράπεζες του εξωτερικού και η μόχλευση μέσω των Ταμείων Συμμετοχών.

Εσοδα - Δαπάνες

Από τις διατάξεις της εξεταζόμενης ρύθμισης, επισημαίνεται στην έκθεση, προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

1. Έσοδα που θα προκύψουν από την είσπραξη των προβλεπόμενων παραβόλων του άρθρου 13 «Υποβολή αίτησης υπαγωγής», του άρθρου 16 «Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων» και του άρθρου 17 «Τροποποιήσεις απόφασης υπαγωγής».

2. Δαπάνες που θα προκύψουν από το άρθρο 24 «Μητρώο Αξιολογητών», το άρθρο 25 «Μητρώο Ελεγκτών», το άρθρο 2 «Επιτροπή Διαχείρισης Μητρώων και Ελέγχου Διαδικασιών» και το άρθρο 27 «Γνωμοδοτική Επιτροπή», θα αντιμετωπισθούν από τα έσοδα της προηγούμενης παραγράφου και επομένως δεν προκύπτει επιβάρυνση.

3. Απώλειεα εσόδων στον Τακτικό Προϋπολογισμό από την παροχή του κινήτρου της φοροαπαλλαγής, από την οποία θα προκύψει ισόποση οικονομική επιβάρυνση για τα έτη λειτουργίας του αναπτυξιακού νόμου ως εξής:


Η χρονική διάρκεια στην οποία θα γίνεται χρήση του κινήτρου της φοροαπαλλαγής εκτιμάται σε 14 έτη, δηλαδή έως το 2031.

4. Εκτιμώμενη καταβολή κεφαλαιακών ενισχύσεων (επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις leasing) ύψους 480 εκατ. ευρώ, που θα καλυφθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και θα κινηθούν εντός των ήδη εγκεκριμένων ορίων πιστώσεων, ως εξής:Η χρηματοδότηση των κεφαλαιακών ενισχύσεων θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση κοινοτικών (ΕΣΠΑ) και εθνικών πόρων, ως εξής:


Το υπολειπόμενο ποσό θα καλυφθεί αποκλειστικά με εθνική συμμετοχή εντός των ήδη εγκεκριμένων ορίων πιστώσεων του  ΜΠΔΣ, ως εξής:


5. Εκτιμώμενες καταβολές επιστρεπτέων ενισχύσεων (Ταμεία) ύψους 72 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν στην κρατική συμμετοχή και θα καλυφθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), οι οποίες κινούνται εντός των ήδη εγκεκριμένων ορίων πιστώσεων, ως εξής:Οι επιστρεπτέες ενισχύσεις καταβάλλονται με σκοπό να επιστραφούν σε εύλογο χρονικό διάστημα και ως εκ τούτου δημιουργούν αρχικά εκροές, εντός των ορίων πιστώσεων του ΜΠΔΣ, και εν συνεχεία (μετά την υλοποίηση των επενδύσεων) ισόποσες εισροές/έσοδα, τα οποία εκτιμήθηκαν ως εξής:Από την καταβολή των επιστρεπτέων ενισχύσεων δεν προκύπτει οικονομική επιβάρυνση.

6. Γενικότερα οικονομικά αποτέλεσματα: από την υλοποίηση των επενδύσεων θα προκύψουν άμεσα κρατικά έσοδα τα οποία εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 133 εκατ. ευρώ ετησίως από το 2024 και έως το 2031, οπότε είναι το καταληκτικό εκτιμώμενο έτος παροχής των κινήτρων.

Από τον πίνακα που ακολουθεί, αλλά και την ανάλυση που προηγήθηκε προκύπτει ότι το σύνολο των εκτιμώμενων άμεσων εσόδων υπερκαλύπτει το σύνολο των εκτιμώμενων καταβολών των ενισχύσεων, τονίζεται στην έκθεση.

Σημειώνεται δε, ότι ως έσοδα υπολογίσθηκαν τα άμεσα έσοδα που θα εισπράξει το Δημόσιο από τη λειτουργία των επενδύσεων, δίχως να συμπεριληφθούν έμμεσες και πολλαπλασιαστικές επιδράσεις στην οικονομία γενικότερα.

Η ανάλυψη των άμεσων κρατικών εσόδων από την λειτουργία των επενδύσεων έχει ως εξής:


Από την ανωτέρω ανάλυση, σημειώνεται στην έκθεση, συμπεραίνεται ότι από το σχέδιο νόμου προκύπτει οικονομική επιβάρυνση που αφορά μόνο στην παροχή των φορολογικών κινήτρων.

Στην έκθεση αναφέρεται ότι εκτιμάται ότι μεταξύ 2016 και 2023 θα δημιουργηθούν ιδιωτικές επενδύσεις ύψους 11,01 δισ. ευρώ, προκαλώντας αύξηση του ΑΕΠ κατά 22,97 δισ. ευρώ. Φυσικά, προστίθεται, η ανωτέρω εκτίμηση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τρεις τρόπους. Οι δύο αυξάνουν το πολλαπλασιαστικο αποτέλεσμα και ο άλλος το μειώνει.

Αναλυτικά, ο μειωτικός παράγοντας, επισημαίνεται, σχετίζεται με το εξής. Η υπόθεση που γίνεται είναι ότι το σύνολο των 11,01 δισ. ευρώ επενδύσεων των Αναπτυξιακών Νόμων δεν θα προέκυπταν αν δεν ενισχύονταν κρατικά κάτι άλλωστε επιβεβλημένο και από τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Παρ' όλα αυτά σε κάθε περίπτωση η παραπάνω υπόθεση αποτελεί υπερεκτίμηση της πραγματικότητας. Είναι πιθανό ένας μέρος απ' αυτές να γίνονταν έστω και χωρίς την κρατική ενίσχυση. Να σημειωθεί εδώ ότι ακόμα και «οι μισές από αυτές να προέκυπταν λόγω της κρατικής ενίσχυσης [...] το αποτέλεσμα θα ήταν αυξητικό τόσο για το ΑΕΠ, όσο και για τα κρατικά έσοδα»


Πηγη:news.in.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.