Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018

Πολυχρόνης Γριβέας και Ηλίας Αθανασίου αναλαμβάνουν τη διοίκηση των ΕΛΤΑ

Στα χέρια του Πολυχρόνη Γριβέα (φωτ.), πρώην CEO του Αστέρα Βουλιαγμένης και του Ηλία Αθανασίου, CEO του Enterprise Greece περνάει η διοίκηση των ΕΛΤΑ. Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. («ΕΕΣΥΠ») στην πρώτη αναδιάρθρωση ΔΣ ΔΕΚΟ ανακοίνωσε σήμερα το διορισμό του νέου Διοικητικού Συμβουλίου με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των ΕΛΤΑ και το μετασχηματισμό τους σε ένα σύγχρονο οργανισμό.
Αναλυτικά το νέο ΔΣ έχει ως εξής:....

- Πολυχρόνης Γριβέας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
- Ηλίας Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
- Ιωάννης Φίλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου)
- Κωνσταντίνος Λάφκας, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
- Κυριάκος Ξύδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Το οκταμελές ΔΣ συμπληρώνεται από τους εκπροσώπους των εργαζομένων κ. Ηλία Μπακέλλα (Μη Εκτελεστικό Μέλος) και κ. Κωνσταντίνο Πάλλα (Μη Εκτελεστικό Μέλος), καθώς και τον κ. Γεράσιμο Ολυμπίτη (Μη Εκτελεστικό Μέλος), ο οποίος προτάθηκε προς εκλογή από τον Υπουργό Οικονομικών.
Στην ανακοίνωση η ΕΕΣΥΠ υπογραμμίζει πως «το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα διαμορφώσει το κατάλληλο πλαίσιο για την υλοποίηση του Επιχειρηματικού Πλάνου των ΕΛΤΑ, έχοντας ως επίκεντρο την διασφάλιση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας, προκειμένου τα ΕΛΤΑ να παραμείνουν ένας ισχυρός Όμιλος με βάση τα νέα και σύγχρονα δεδομένα».
Διευκρινίζει δε πως «αξιολόγησε και επέλεξε στελέχη με εμπειρία και γνώσεις όσον αφορά στο επιχειρηματικό περιβάλλον της παροχής υπηρεσιών, προκειμένου να υλοποιήσουν τους στρατηγικούς στόχους και τις προτεραιότητες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων τόσο της εγχώριας όσο και της διεθνούς αγοράς, αξιοποιώντας τα 190 χρόνια ιστορίας και προσφοράς του Οργανισμού σε όλους τους Έλληνες Πολίτες».
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ, στην ανακοίνωση, «καλωσορίζει τη νέα ομάδα του Διοικητικού Συμβουλίου των ΕΛΤΑ και της εύχεται καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της και στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εταιρείας».
ΤΟ WHO IS WHO
1. Πολυχρόνης Γριβέας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Γεννήθηκε το 1974. Είναι απόφοιτος του Johnson & Wales University στις ΗΠΑ με Masters of Business Administration και του IHTTI στην Ελβετία με τίτλο σπουδών Hotel Management Diploma. Φοίτησε επίσης στο Harvard Business School και Cornell University σε θέματα εκπόνησης επιχειρηματικών στρατηγικών, διαχείριση διαπραγμάτευσης και ηγεσίας. Από το 2006 έως το 2017 κατείχε τη θέση του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένης ΑΞΕ, όπως και του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της θυγατρικής της Αστήρ Μαρίνα και διαχειρίστηκε την αποκρατικοποίηση της εταιρίας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα σημαντική λειτουργική κερδοφορία. Έχει επίσης εργασθεί σε διευθυντικές θέσεις στις ξενοδοχειακές εταιρείες Fairmont Hotels & Resorts, XV Beacon Hotel και στο μεγαλύτερο καζίνο στον κόσμο Foxwoods Resorts & Casinos στις Η.Π.Α. Εργάστηκε επίσης ως Chief Operating Officer στην ξενοδοχειακή αλυσίδα Sofitel Capsis και ως Γενικός Διευθυντής στο Sofitel Rhodes από το 2003 μέχρι το 2006. Από τον Απρίλιο του 2011 διετέλεσε επίσης Σύμβουλος Διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας για θέματα που αφορούν στη διαχείριση του ξενοδοχειακού χαρτοφυλακίου της. Τέλος, από τον Φεβρουάριο του 2018 είναι μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της ΕΤΑΔ ΑΕ.
2. Ηλίας Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Γεννήθηκε το 1971. Είναι κάτοχος πτυχίου B.Sc. στο Mάρκετινγκ από το ULV Καλιφόρνια (Sum Cum Laude), M.Sc. στα Χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο Strathclyde (UK) και διαθέτει την παγκοσμίως αναγνωρισμένη επαγγελματική πιστοποίηση CFA. Μέχρι και τον Αύγουστο του 2018 κατείχε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Enterprise Greece. Έχει πλέον των 20 ετών εργασιακή εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα σε διάφορους τομείς, όπως ασφάλειες, χρηματοοικονομικά, τυχερά παιχνίδια και ψυχαγωγία.  Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας, έχει εργασθεί σε μεγάλες εταιρείες, συμμετέχοντας στην ανώτατη διοικητική ομάδα τους, με ευθύνη για τις διεθνείς δραστηριότητες αλλά και την επέκταση σε νέες αγορές. Έχει εμπειρία σε πολύπλοκες διεθνείς συναλλαγές, όπως εξαγορές και συγχωνεύσεις, συγκέντρωση κεφαλαίων μέσω τοπικών και διεθνών κεφαλαιαγορών, σε συνεργασία με μεγάλες διεθνείς εμπορικές και επενδυτικές τράπεζες. Επιπλέον, έχει εργασθεί στην ανάπτυξη νέων έργων και εξαγωγών σε περισσότερες από 40 αγορές, σε όλες τις ηπείρους. 
3. Γιάννης Φίλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου)
Γεννήθηκε το 1962. Είναι απόφοιτος της ΑΣΟΕΕ, κάτοχος ΜBΑ (University of Connecticut, ΗΠΑ) και Δρ Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει αποκτήσει τους επαγγελματικούς τίτλους πιστοποιημένου ελεγκτή CIA/2000 και CFE/2004. Έχει εργαστεί στην Arthur Andersen για 7 έτη, στη συνέχεια ως σύμβουλος ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων, καθώς και ως μέλος ΔΣ και Ελεγκτικών Επιτροπών. Την περίοδο 2000-2007 δίδαξε στην ΑΣΟΕΕ και από το 2008 είναι μέλος ΔΕΠ ‘Ελεγκτικής – Διεθνών Προτύπων’ στο τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, στο οποίο έχει εκλεγεί Καθηγητής. Το 2016 διετέλεσε Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού και Ανάπτυξης στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Επίσης είναι Μέλος του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ) της ΕΛΤΕ (2014- σήμερα). Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων στο Υπουργείο Υγείας (2015-2018) και μέλος ΔΣ επιστημονικών Ινστιτούτων (ΕΒΕΝ-Gr). Είναι συγγραφέας βιβλίων και άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και ομιλητής σε συνέδρια, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Από τον Φεβρουάριο του 2018 είναι μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της ΕΤΑΔ ΑΕ.
4. Κωνσταντίνος Λάφκας, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεννήθηκε το 1967. Είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Έχει αποκτήσει MSc in Decision Sciences από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και MBA από το IMD. Επίσης, έχει εκπαιδευθεί σε θέματα Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στο Stanford και στο Babson College, έχει ολοκληρώσει το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανωτάτων Στελεχών στο IMD και το Πρόγραμμα Νέων Managers του INSEAD. Έχει πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες, κατέχοντας υψηλές διοικητικές θέσεις. Συγκεκριμένα, Selonda Ιχθυοκαλλιέργειες (CCO), Sunlight (CEO), Alfa Laval (CEO), Maillis (Development Director), Epa Attikis (Retail Sales and Customer Service Manager), Bitros SA (Sales Manager), Shell (Sales Engineer). Έχει συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της παρουσίας ελληνικών προϊόντων σε παγκόσμια κλίμακα, είτε μέσω οργανικών πωλήσεων είτε μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών. Έχει εφαρμόσει νέα επιχειρηματικά μοντέλα, με ενεργή συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες επιχειρηματικής ανάπτυξης.
5. Κυριάκος Ξύδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Γεννήθηκε το 1966. Είναι κάτοχος Executive MBA από το Sheffield University (UK), και απόφοιτος του Πανεπιστημίου Αθηνών με πτυχίο στα Οικονομικά. Επιπλέον έχει αποκτήσει το Executive Diploma στη Στρατηγική Διοίκησης και Ηγεσίας από το Ινστιτούτο Chartered Management στο Λονδίνο και Δίπλωμα Προγράμματος Ανάπτυξης Ηγεσίας από το ALBA. Με εμπειρία άνω των 30 ετών, έχει επιδείξει σημαντικές επιτυχίες κερδίζοντας μερίδια αγοράς, αυξάνοντας έσοδα και κερδοφορία και ανασχεδιάζοντας και βελτιστοποιώντας λειτουργίες και διαδικασίες. Διαθέτει διεθνή εμπειρία και γνώση της τραπεζικής, εμπορικών δραστηριοτήτων, πωλήσεων & μάρκετινγκ καθώς και διαχείρισης ανθρώπινου κεφαλαίου. Εργάζεται στην Eurobank Ελλάδας από τον Μάρτιο του 2017 ως Βοηθός Γενικός Διευθυντής. Προηγουμένως ήταν Γενικός Διευθυντής της Eurobank Business Services SA στην Ελλάδα, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Bancpost SA στη Ρουμανία, Επικεφαλής Λιανικής Τραπεζικής στο Eurobank Group στη Σερβία και πριν από αυτά κατείχε διάφορες διευθυντικές θέσεις στην Eurobank Ελλάδας και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
Η επόμενη μέρα για τα ΕΛTA
Όπως σημειώνει η ΕΕΣΥΠ στο διάστημα που έρχεται, το νέο Δ.Σ. των ΕΛΤΑ θα κληθεί να αντιμετωπίσει μια σειρά από προκλήσεις με σκοπό τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της εταιρείας και το μετασχηματισμό της σε ένα σύγχρονο οργανισμό, ικανό να ανταποκριθεί στο σημαντικό κοινωνικό του ρόλο αλλά και στις ραγδαίες εξελίξεις στην ταχυδρομική αγορά και ειδικά στις ταχυμεταφορές.
Η ΕΕΣΥΠ είχε από νωρίς αναγνωρίσει ότι τα ΕΛΤΑ αποτελούν προτεραιότητα για τρεις κυρίως λόγους:
* Οι υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία, ως πάροχος της καθολικής υπηρεσίας, έχουν μεγάλο κοινωνικό όφελος και αφορούν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.
* Αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες δημόσιες επιχειρήσεις με βάση τα έσοδα (€308 εκατ. το 2017), τον αριθμό των εργαζομένων (6.174 το 2017) και τη διασπορά του δικτύου στην ελληνική επικράτεια.
* Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εταιρεία είναι σύνθετα και πιεστικά και απαιτούν ανάληψη άμεσων πρωτοβουλιών.
Όπως σημειώνει, τα ΕΛΤΑ καλούνται σήμερα να λειτουργήσουν σε μια απελευθερωμένη αγορά με ισχυρό ανταγωνισμό και έχουν την υποχρέωση παροχής της καθολικής υπηρεσίας, την υποχρέωση δηλαδή να παρέχουν μια σειρά από βασικές και διαρκείς υπηρεσίες παραλαβής και διανομής σε προσιτή τιμή, με αυστηρούς ποιοτικούς όρους, σε ολόκληρη την επικράτεια, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση στην υπηρεσία μέχρι και στο πιο απομακρυσμένο χωριό.
Στην καθολική υπηρεσία περιλαμβάνεται η διανομή απλού ταχυδρομείου εσωτερικού και εξωτερικού, οι υπηρεσίες ειδικής διαχείρισης (συστημένα, δηλωμένης αξίας, προπληρωμένου τέλους κλπ) αλλά και η διανομή δεμάτων εντός Ελλάδας και στο εξωτερικό βάσει των όρων και διαδικασιών που ισχύουν στην εκάστοτε χώρα.
Την ίδια στιγμή, όπως συμβαίνει σε όλον τον κόσμο, η ταχυδρομική αγορά συρρικνώνεται λόγω της ηλεκτρονικής υποκατάστασης. Ωστόσο – στην Ελλάδα – συρρικνώνεται και εξαιτίας της μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας αλλά και του διαθέσιμου εισοδήματος. Είναι χαρακτηριστικό δε ότι ο όγκος της διακινούμενης αλληλογραφίας μειώθηκε μεταξύ 2010 και 2016 από 620 σε 242 εκατ. τεμάχια. Σε παγκόσμιο επίπεδο, τη μείωση της διακινούμενης αλληλογραφίας έρχεται να καλύψει εν μέρει η αύξηση της αγοράς των δεμάτων, λόγω της άνθισης του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Έτσι, οι αντίστοιχοι ταχυδρομικοί φορείς στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο κατορθώνουν να αυξήσουν τα έσοδά τους και να μειώσουν την εξάρτησή τους από την αγορά της αλληλογραφίας μέσω διαφοροποίησης των πηγών εσόδων. Τα ΕΛΤΑ δεν έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τις διαθέσιμες εναλλακτικές πηγές εσόδων και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τον έντονο ανταγωνισμό. Το μερίδιο της θυγατρικής ΕΛΤΑ Courier δεν ξεπερνά σήμερα το 10%.
Σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο που παρουσίασε η ΕΕΣΥΠ στις αρχές του 2018, βασική προτεραιότητα των ΕΛΤΑ είναι η διασφάλιση της βραχυπρόθεσμης βιωσιμότητας μέσω της ανάσχεσης του ρυθμού μείωσης των εσόδων, παρεμβάσεων στο λειτουργικό κόστος και διαχείρισης της ρευστότητας. Αυτό προϋποθέτει την είσπραξη και καλύτερη αξιοποίηση της αποζημίωσης για την καθολική υπηρεσία. Ήδη η διοίκηση της ΕΕΣΥΠ έχει δραστηριοποιηθεί το τελευταίο διάστημα στο ζήτημα ανάκτησης των αποζημιώσεων, στοχεύοντας στην εδραίωση διαδικασιών που θα δημιουργήσουν συνθήκες σταθερότητας μελλοντικά, ειδικά καθώς εκκρεμούν θέματα αποζημιώσεων από το 2013 και έπειτα.
Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα όμως το μέλλον των ΕΛΤΑ δεν εξαρτάται μόνο από την αποζημίωση της καθολικής υπηρεσίας αλλά και από το πρόγραμμα εξυγίανσης τους μέσω ενός νέου επιχειρηματικού και λειτουργικού μοντέλου που περνά μέσα από μία πιο επιθετική και αποτελεσματική επέκταση σε νέες αγορές, στοχευμένο άνοιγμα σε νέες δραστηριότητες, αξιοποίηση συνεργειών σε επίπεδο δικτύου ή και με άλλες εταιρείες, μείωση κόστους, καθώς και εφαρμογή καινοτομιών με τη χρήση νέων τεχνολογιών για μεγαλύτερη λειτουργική αποτελεσματικότητατα αλλά και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και της εμπειρίας του καταναλωτή σύμφωνα με τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής.
Πρόκειται για ένα μεγάλο στοίχημα. Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι μπορεί να κερδηθεί.

Πηγη:www.newmoney.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.