Τρίτη 31 Μαρτίου 2020

Ταχυδρομικοί Κώδικες: Αλλάζουν 37 χρόνια μετά - Ποιες είναι οι τέσσερις προτάσεις

Οι αλλαγές θα γίνουν εντός της προσεχούς διετίας
Αλλάζουν όλα στις αποστολές αλληλογραφίας και αντικειμένων, όπως τις γνωρίζαμε καθώς εντός της επόμενης διετίας αναμένεται να καταργηθεί ο γνωστός σε όλους πενταψήφιος αριθμός που αποτελεί τον Ταχυδρομικό Κώδικα και είχε κάνει την εμφάνισή του το μακρινό 1983 αντικαθιστώντας τον...
  υφιστάμενο έως τότε τριψήφιο αριθμό, τον Ταχυδρομικό Τομέα (Τ.Τ).
Ο Τ.Κ., όπως έχει μείνει περισσότερο γνωστός αφορά μία αλληλουχία αριθμών, είναι μοναδικός για κάθε περιοχή και δημιουργήθηκε από τα ΕΛΤΑ ώστε να υπάρχει δυνατότητα αντιστοίχισης μίας περιοχής με ταχυδρομικό γραφείο και κατ΄επέκταση να διευκολύνεται και να επισπεύδεται η διανομή της αλληλογραφίας. Ωστόσο και αυτό το σύστημα φαίνεται ότι εδώ και χρόνια έχει ξεπεράσει τα όριά του για μια σειρά από λόγους, στους οποίους συγκαταλέγονται η οικιστική αύξηση σε αρκετές περοχές, η ερήμωση άλλων αλλά και το γεγονός ότι πολλά ταχυδρομικά γραφεία και πρακτορεία έχουν κλείσει τα τελευταία χρόνια.
Την ίδια στιγμή τα ΕΛΤΑ δεν αποτελούν πλέον μονοπώλιο για την αλληλογραφία και τις αποστολές αντικειμένων με αποτέλεσμα το σύστημα να πρέπει να εκσυγχρονιστεί ώστε να ανταποκρίνεται και στις ανάγκες των ανταγωνιστών αλλά και των επιχειρήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου, τα ποσοστά του οποίου βρίσκονται σε ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια.
Για τους λόγους αυτούς και για να επιλυθούν προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στην επίδοση ταχυδρομικών αντικειμένων, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχοντας λάβει το πόρισμα της μελέτης με θέμα: «Σύστημα Ταχυδρομικών Κωδίκων - διεθνής εμπειρία, προτάσεις για την Ελλάδα και σύνταξη προδιαγραφών για το διαγωνισμό υλοποίησης», στο οποίο παρουσιάζονται αναλυτικά τέσσερεις προτάσεις αναμόρφωσης του συστήματος των Ταχυδρομικών Κωδικών της χώρας, απέστειλε αίτημα στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), να ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση για το ζήτημα.

Πώς θα γίνει η διαβούλευση

Οι τέσσερεις προτάσεις περιλαμβάνουν από αύξηση των ψηφίων των υπαρχόντων Τ.Κ έως και χρήση γραμμάτων διαφορετικών ανά περιοχή κατά τα βρετανικά πρότυπα, ενώ ορισμένες καταλήγουν στην αντιστοίχιση ενός κωδικού ακόμα και ανά κτίριο.
Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα αποσταλούν στα μέλη της Ομάδας Εργασίας που έχει συσταθεί, βάσει της Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και στην οποία μετέχουν στελέχη του υπουργείου και της ΕΕΤΤ, προκειμένου να τα επεξεργασθούν και να συντάξουν σχετική έκθεση. Το κείμενο της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι διαθέσιμο από το δικτυακό τόπο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύμως, στην Ελληνική, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή όχι αργότερα από τις 03.04.2020 και ώρα 15:00, στη διεύθυνση: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λεωφόρος Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι και στο email info@eett.gr
Οι απαντήσεις δημοσιεύονται αυτούσιες και επωνύμως σε κεντρικό σημείο στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ. Τυχόν ανώνυμες απαντήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Σε περίπτωση κατά την οποία οι απαντήσεις περιέχουν εμπιστευτικά στοιχεία, αυτά θα πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικό Παράρτημα, προκειμένου να μην δημοσιευθούν. Σε κάθε περίπτωση, η υποχρέωση της ΕΕΤΤ προς τήρηση εμπιστευτικότητας δεν επηρεάζει την αρμοδιότητά της να προβαίνει σε δημοσιοποίηση πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της ή εφόσον τούτο επιτάσσεται, στο πλαίσιο ελέγχου που διενεργείται από ελληνικές ή κοινοτικές αρχές.
Οι συμμετέχοντες στις δημόσιες διαβουλεύσεις της ΕΕΤΤ είναι ενήμεροι και συναινούν ότι τυχόν προσωπικά στοιχεία που αναφέρονται στην απάντησή τους ενδέχεται να δημοσιευθούν μαζί με αυτήν. Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη: «Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τις προτάσεις για την αναμόρφωση του συστήματος των Ταχυδρομικών Κωδικών της χώρας».Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, είναι δυνατόν να υποβάλλονται ερωτήσεις επώνυμα και µόνο µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@eett.gr. Η ΕΕΤΤ θα προωθεί τις ερωτήσεις στην ανωτέρω Ομάδα Εργασίας και θα δημοσιεύει ενδεχόμενες απαντήσεις της.

Οι τέσσερις προτάσεις

Τεσσερις είναι συνολικά οι προτάσεις, οι οποίες περνούν αυτήν την περίοδο από την κρίση και το σχολιασμό όσων συμμετέχουν στην διαβούλευση.
Πρώτη πρόταση
Η πρώτη πρόταση υλοποίησης αφορά σε σύστημα Ταχυδρομικών Κωδίκων επτά ψηφίων που κάνουν χρήση τόσο αλφαβητικών όσο και αριθμητικών χαρακτήρων. Πιο συγκεκριμένα, η προτεινόμενη μορφή ΤΚ έχει ως εξής: Α Α Β Γ Γ Δ Δ (όπου: Α: Αλφαβητικά ψηφία που αντιστοιχούν στην περιφερειακή ενότητα που ανήκει η διεύθυνση, Β: Αριθμητικό ψηφίο που αντιστοιχεί στον δήμο της περιφερειακής ενότητας, Γ: Αριθμητικοί χαρακτήρες που αντιστοιχούν σε μικρότερες γεωγραφικές/διοικητικές υποδιαιρέσεις και μπορεί να αντιστοιχούν στα εξής: - Γειτονιές (για αστικές περιοχές μεγάλων πόλεων όπου τα πολεοδομικά συγκροτήματα χαρακτηρίζονται από συνέχεια του οικιστικού ιστού εντός της γεωγραφικής περιοχής δικαιοδοσίας του δήμου) - Οικισμοί / Χωριά (όπου ο οικιστικός ιστός δεν είναι συνεχής εντός της γεωγραφικής περιοχής δικαιοδοσίας του δήμου), Δ: Αλφαβητικά ψηφία που αντιστοιχούν σε κωδικό δρόμου εντός γειτονιάς/οικισμού/χωριού.
Με τη συγκκριμένη πρόταση η κάθε θέση της Επικράτειας θα έχει τον ΤΚ του εγγύτερου δρόμου, αν βρίσκεται σε απόσταση σχετικά κοντινή (π.χ. 30 μ). Οι θέσεις μακριά από τους δρόμους θα έχουν για τον κωδικό του υπερπολυγώνου. Η προετοιμασία του συστήματος θα απαιτήσει διάστημα 18 μηνών και έχει προυπολογισμό 1.765.000 ευρώ και ετήσιο κόστος συντήρησης 330.000 ευρώ.
Ο κάθε ΤΚ θα αντιστοιχεί περίπου σε 43 κτίρια όταν μέχρι τώρα μπορεί και να αντιστοιχούσε σε πολλά χωριά με εκατοντάδες ή χιλιάδες κτίρια, χωρίς οδαρίθμηση. Τα σημαντικότερα οφέλη θα γίνουν εμφανή σε περιοχές με διπλή ονομασία οδών (π.χ. στην Αρτέμιδα), σε μικρούς οικισμούς χωρίς ονόματα οδών και σε εκτός σχεδίου περιοχές.
Επίσης, το εν λόγω σύστημα προβλέπει την δημιουργία αντιστοίχισης ενός ΤΚ με συγκεκριμένα κτήρια και περιοχές σημαντικού οικονομικού ενδιαφέροντος (ΒΙΠΕ, Λιμάνια κλπ). Η δημιουργία του ΤΚ σε επίπεδο δρόμου διευκολύνει την δρομολόγηση των διανομέων και βοηθά σε μέγιστο βαθμό τον υπολογισμό της βέλτιστης διαδρομής συνδυάζοντας την καλύτερη δυνατή σχέση κόστους – χρόνου που απαιτείται. Τέλος, ο συνδυασμός των ανωτέρω οφελών θα δημιουργήσει σημαντική εξοικονόμηση κόστους
Δεύτερη πρόταση
Η πρόταση αποτελεί παραλλαγή της πρώτης και διαφέρει από αυτήν στα εξής χαρακτηριστικά:
  • Δεν αποτυπώνει πληροφορία οικισμού/χωριού, γειτονιάς
  • Κάνει χρήση της πληροφορίας του «οικοδομικού τετραγώνου»
  • Δεν παρέχει ακρίβεια σε επίπεδο δρόμου.
Η προτεινόμενη μορφή ΤΚ έχει ως εξής: Α Α Β Γ Γ Γ όπου: ΑΑ: Αλφαβητικά ψηφία που αντιστοιχούν στην περιφερειακή ενότητα που ανήκει η διεύθυνση, Β: Αριθμητικό ψηφίο που αντιστοιχεί στον δήμο της περιφερειακής ενότητας, ΓΓΓ: Αριθμητικοί χαρακτήρες που αντιστοιχούν στα οικοδομικά τετράγωνα κάθε δήμου.
Η συγκεκριμένη πρόταση μπορεί να εφαρμοσθεί ως έχει σε πρώτη φάση αλλά παρέχει τη δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης για περαιτέρω αύξηση της ακρίβειας, η οποία, με την προσθήκη δύο ακόμα ψηφίων μπορεί να φτάσει σε επίπεδο κτηρίου.
Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση αυτή θα προστεθούν στο τέλος δύο αλφαβητικοί χαρακτήρες ώστε ια κάθε οικοδομικό τετράγωνο να υπάρχει δυνατότητα αντιστοίχισης μέχρι και 144 κτηρίων, πλήθος που υπερκαλύπτει κάθε πιθανή μελλοντική ανάγκη αποτύπωσης κτηρίων παρέχοντας επιπλέον τη δυνατότητα δέσμευσης μέρος του εύρους για ενδεχόμενη σήμανση κτηρίων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης υπολογίζεται σε 16 μήνες, ενώ για την επέκταση του συστήματος με τα δύο πρόσθετα στοιχεία θα απαιτηθούν άλλοι δύο μήνες. Το κόστος υλοποίησης ανέρχεται σε 1.485.000 ευρώ και το ετήσιο κόστος συντήρησης εκτιμάται σε 330.000 ευρώ.
Οπως επισημαίνεται στο κείμενο της διαβούλευσης, τα αναμενόμενα οφέλη της συγκεκριμένης πρότασης ποικίλουν καθώς:
  • Στις πόλεις και στους οικισμούς ο νέος ΤΚ περιορίζεται σε λίγες ιδιοκτησίες
  • Στις εκτός σχεδίου περιοχές περιορίζεται κατά πολύ η έκταση που καλύπτει σε σχέση με το υφιστάμενο σύστημα.
  • Τα σημαντικότερα οφέλη θα γίνουν εμφανή σε περιοχές με διπλή ονομασία οδών, σε μικρούς οικισμούς χωρίς ονόματα οδών και σε εκτός σχεδίου περιοχές. Μεγαλώνει σημαντικά η ακρίβεια του ΤΚ καθώς πλέον ένας ΤΚ φορά σε ένα οικοδομικό τετράγωνο, το οποίο κατά μέσο όρο αποτελείται από 10 έως 15 κτήρια στις αστικές περιοχές, ενώ στις αγροτικές περιοχές δημιουργούνται οικοδομικά «τετράγωνα» τα οποία συνήθως αφορούν σε ένα μέρος του οικισμού.
Τρίτη πρόταση
Η τρίτη πρόταση υλοποίησης αποτελεί επέκταση του υφιστάμενου συστήματος ΤΚ, το οποίο πλέον θα παρέχει ακρίβεια σε επίπεδο δρόμου.
Ουσιαστικά στα υφιστάμενα πέντε αριθμητικά ψηφία προστίθενται άλλα τρία (ένα αλφαβητικό και δύο αριθμητικά) παρέχοντας την επιπλέον πληροφορία στις ήδη αντιστοιχισμένες γεωγραφικές περιοχές. Η προτεινόμενη μορφή έχει ως εξής: Α Α Α Α Α Β Γ Γ όπου: Α: Αριθμητικά ψηφία που αντιστοιχούν στον υφιστάμενο ΤΚ που ανήκει η διεύθυνση, Β: Αλφαβητικό ψηφίο που αντιστοιχεί σε μια επιπλέον γεωγραφική υποδιαίρεση του υφιστάμενου ΤΚ, Γ: Αριθμητικοί χαρακτήρες που αντιστοιχούν σε κωδικό δρόμου εντός της ανωτέρω νέας γεωγραφικής υποδιαίρεσης.
Ο χρόνος υλοποίησης υπολογίζεται κατά προσέγγιση σε 18 μήνες και το κόστος σε 1.720.000 με ετήσιο κόστος συντήρησης 280.000 ευρώ.
Τέταρτη πρόταση
Η τέταρτη πρόταση αποτελεί μία εκδοχή του EIRCODE για την Ελλάδα. Η προτεινόμενη μορφή ΤΚ σύμφωνα έχει ως εξής: Α Α Β Γ Δ Ε Ζ.
Τα επτά αυτά ψηφία είναι κατά περίπτωση: Για τις πόλεις και τα χωριά με πληθυσμό άνω των 5,000 κατοίκων (περίπου 250 πόλεις): ΑΑ: Αλφαβητικά ψηφία, Β: Αριθμητικό ψηφίο, που μαζί με τα 2 πρώτα έχουν την έννοια της ‘περιοχής’, ΓΔΕ: Αριθμητικά ψηφία που είναι τμήματα οικοδομικού τετραγώνου, Ζ: Αριθμητικό ψηφίο, για το κτίριο.
Για τα χωριά με πληθυσμό κάτω των 5,000 κατοίκων και τις αγροτικές περιοχές: ΑΑ: Αλφαβητικά ψηφία, ΒΓ: Αριθμητικά ψηφία, που μαζί με τα δύο πρώτα έχουν την έννοια της δημοτικής ενότητας, ΔΕΖ: Αριθμητικά ψηφία, για τα κτίρια.
Η συγκεκριμένη δομή παράγει 14,400,000 συνδυασμούς. Ο λόγος που ακολουθούνται δύο διαφορετικές προσεγγίσεις ανάλογα με τις περιοχές αναφοράς – όπως επισημαίνεται - είναι για να επιτευχθεί υψηλή ακρίβεια (σε επίπεδο κτιρίου) και γεωγραφική συνάφεια (διπλανά κτίρια να έχουν κοινό ‘πολύγωνο αναφοράς’) με μόλις επτά ψηφία.
Η πρόταση έχει ορίζοντα υλοποίησης τους κατά προσέγγιση 18 μήνες και εκτιμώμενο προυπολογισμό ύψους 2.070.000 ευρώ. Το ετήσιο κόστος συντήρησης εκτιμάται σε 380.000 ευρώ. Στο υπό διαβούλευση κείμενο επισημαίνεται ότι υπάρχει μεγάλο επίπεδο ακρίβειας.
Συγκεκριμένα, στις εκτός σχεδίου περιοχές, ακόμα και αν δεν υπάρχει πλησίον δρόμος, κάθε κτίριο θα πάρει έναν ΤΚ. Τα διαμερίσματα και τα κτίρια έχουν ήδη καταγραφεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο που έχει υλοποιηθεί σχεδόν στο σύνολο των αστικών κέντρων της χώρας.
Για τις υπόλοιπες περιοχές, με χρήση αλγόριθμων αυτόματης αναγνώρισης κτιρίων σε αεροφωτογραφίες, η σχεδίαση των σημείων των κτιρίων είναι ευκολότερη σε σχέση με σχεδίαση π.χ. δρόμων. Σε κάθε περίπτωση βέβαια είναι απαραίτητο να γίνει οπτικός ποιοτικός έλεγχος στο σύνολο της χώρας γεγονός που θα επηρεάσει το κόστος των εργασιών.
Βάσει της πρότασης θα υπάρξει άμεση διασύνδεση με το Κτηματολόγιο. Ο νέος ΤΚ αποτελεί την «ιδιοκτησία» του Κτηματολογίου, απλά με λιγότερα ψηφία. Όταν θα εντάσσονται και νέες περιοχές, δεδομένου ότι θα έχουν συγκεντρωθεί τα κτίρια (ως σημεία), ο ΤΚ θα αντιστοιχίζεται αυτόματα με το ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου).
Στα μειονεκτήματα της πρότασης επισημαίνονται το πλήθος των ψηφίων (επτά συνολικά), η κατάργηση της λογικής της διοικητικής διαίρεσης της χώρας. Επιπλέον τα ψηφία δεν μπορούν να οδηγήσουν συνειρμικά σε αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή και είναι ιδιαίτερα δυσχερής η απομνημόνευση τους.
Πηγή: www.ethnos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.