Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017

ΕΛΤΑ: Τα €45 εκατ. δεν αρκούν για να κλείσει η μαύρη τρύπα

Η καταβολή στα ΕΛΤΑ της επιδότησης, συνολικού ύψους 45 εκατ. ευρώ, για την καθολική υπηρεσία από το 2013 έως και το 2015 (την εξυπηρέτηση απομακρυσμένων προορισμών) δεν επαρκεί προκειμένου τα μεγέθη της εταιρείας να...
εξυγιανθούν.

Αυτό όχι μόνο επειδή, βάσει των οικονομικών καταστάσεων του 2015, τα ΕΛΤΑ προσέβλεπαν στην είσπραξη ποσού 50 εκατ. ευρώ, κάθε χρόνο, δηλαδή 150 εκατ. στην τριετία. Αλλά και επειδή οι συσσωρευμένες ζημιές δεν επιτρέπουν περιθώρια αισιοδοξίας για  το κλείσιμο της "μαύρης τρύπας”.

Αρνητικά ίδια κεφάλαια


Σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές, μετά την καταχώρηση των εσόδων των 45 εκατ. ευρώ και τον αντιλογισμό των καταχωρηθέντων εσόδων των 150 εκατ. και σε συνδυασμό με την επακόλουθη φορολογική επίπτωση των εν λόγω συναλλαγών με συντελεστή 29%, τα ίδια κεφάλαια, τα οποία ανέρχονταν κατά την 31/12/2015 41,8 εκατ. ευρώ, αναμένεται να μειωθούν και καταστούν αρνητικά σε -33,2 εκατ. ευρώ.

Στις οικονομικές καταστάσεις του 2015, καταγράφονται απαιτήσεις από καθολική υπηρεσία ύψους 150,8 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο θα απομειωθεί κατά περίπου 105,8 εκατ. ευρώ, μετά την είσπραξη των 45 εκατ. ευρώ.

Εάν από το ποσό των 105,8 εκατ. ευρώ αφαιρεθεί η φορολογική επιβάρυνση (29%), η "μαύρη τρύπα” περιορίζεται σε 75,1 εκατ. ευρώ και ως αποτέλεσμα τα ίδια κεφάλαια σε 33,2 εκατ. ευρώ, δεδομένου ότι τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 41,8 εκατ.  Ως εκ τούτου, τα αρνητικά ίδια κεφάλαια της τάξης των 33 εκατ. ευρώ, θα καταστήσουν αναγκαία την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ειδάλλως, θα ενεργοποιηθούν οι διατάξεις του άρθρου 48 του ΚΝ 2190/1920, οι οποίες προβλέπουν ακόμα και την ανάκληση της άδειας λειτουργίας ύστερα από ενέργειες ακόμα και της οικείας Περιφέρειας Αττικής ως έχουσα έννομο συμφέρον.

Τα 150 εκατ. που έγιναν 45 εκατ.


Η τροπολογία των υπουργών Ν.Παππά και Ευκλ.Τσακαλώτου προβλέπει ότι το συνολικό ποσό δεν θα ξεπεράσει τα 45 εκατ. ευρώ. Και αυτό επειδή το επαληθευμένο από την ΕΕΤΤ καθαρό κόστος παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας των ετών 2013, 2014 και 2015 δεν δύναται να υπερβεί τα 15 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος.

Ωστόσο, στις οικονομικές καταστάσεις του 2015, επισημαίνεται πως σύμφωνα με μελέτη, που ανατέθηκε, κατόπιν διαγωνισμού, σε εταιρεία ελεγκτών το καθαρό κόστος για την παροχή καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας προσδιορίστηκε σε 49,3 εκατ. το 2015, 51,5 εκατ. ευρώ το 2014 και 49,9 εκατ. το 2013.

Για την ιστορία σημειώνεται πως η μελέτη εκείνη ήταν προϋπολογισμού 2,1 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), πλέον δικαιωμάτων προαίρεσης 840 χιλ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Βάσει εκείνης της μελέτης, τα ΕΛΤΑ ενέγραψαν στα οικονομικά μεγέθη του 2015 την αποζημίωση των 150 εκατ. ευρώ, με την οικονομική διεύθυνση της εταιρείας να θέτει ως όρο την είσπραξή της για την αναστροφή των αρνητικών μεγεθών. Μάλιστα, τα ΕΛΤΑ προχώρησαν σε αναθεώρηση των οικονομικών μεγεθών, προηγούμενων του 2015 χρήσεων.

Πάντως, στις οικονομικές καταστάσεις του 2014, ο πήχης της αποζημίωσης της καθολικής υπηρεσίας τοποθετείται κάτω από τα 15 εκατ. ευρώ. Όπως επισημαίνεται, η αποζημίωση του κόστους υπολογίζεται, βάσει μεθοδολογίας συμβατής με τις σχετικές απαιτήσεις της ΕΕΤΤ, να ανέλθει για το 2014 σε 14,2 εκατ. ευρώ και σε 14,8 εκατ. ευρώ για το 2013.

Πηγη:www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.