Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015

Το νέο Ασφαλιστικό: Όλα όσα αλλάζουν

Αλλαγές στην ασφάλιση και διευκολύνσεις για τους ΑμεΑ φέρνει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, που κατατέθηκε στη Βουλή. Ρυθμίζονται κυρίως ζητήματα αναπηρίας, αλλά και επιμέρους ασφαλιστικά θέματα
Ρυθμίσεις που στοχεύουν σε καλύτερες συνθήκες για τα άτομα με αναπηρία περιλαμβάνονται στο...
νομοσχέδιο «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑμεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα» που συζητήθηκε στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων.
«Θέλω να πιστεύω και πιστεύω ότι η κυβέρνηση δεν θα φέρει για έγκριση μνημονιακές πολιτικές και η παρουσία, εισαγωγή και συζήτηση του σημερινού νομοσχεδίου δείχνει ότι είναι αποφασισμένη βασικές της προεκλογικές δεσμεύσεις να τις υλοποιήσει. Τα θέματα που αναφέρονται στο νομοσχέδιο αφορούν όχι μόνο προεκλογικές δεσμεύσεις και προγραμματικές δηλώσεις του πρωθυπουργού, αλλά λύνουν προβλήματα κοινωνικών αδικιών και καταργούν μνημονιακές ρυθμίσεις που δημιούργησαν ακραίες καταστάσεις σε φτωχά και ανήμπορα στρώματα. Ό,τι ακριβώς είχε ειπωθεί στις προγραμματικές δηλώσεις γι' αυτά τα ζητήματα, αποτυπώνεται στο νομοσχέδιο» επισήμανε ο αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Δημήτρης Στρατούλης κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου.
Όπως σημείωσε «για να είμαι δίκαιος, δεν είναι μόνο ζητήματα τα οποία ήταν στις προγραμματικές δηλώσεις του πρωθυπουργού, αλλά πολιτικές δυνάμεις και βουλευτές και από άλλα πολιτικά κόμματα έχουν θέσει κατ' επανάληψη αυτά τα ζητήματα. Γι' αυτό ήθελα να πιστεύω ότι πραγματικά είναι ένα νομοσχέδιο, το οποίο θα ψηφιστεί από όλες τις πολιτικές πτέρυγες της Βουλής».
Σύμφωνα με την εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, Δέσποινα Χαραλαμπίδου, οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου θα εξασφαλίσουν «ποιοτικότερες συνθήκες ζωής για αυτήν την ευπαθή ομάδα των πολιτών, η οποία χτυπήθηκε αλύπητα από τις βάρβαρες εισπρακτικού χαρακτήρα λογικές των μνημονίων, ενώ ακόμα υφίστανται διακρίσεις και αδικίες και χρόνια πολλά πριν από τα μνημόνια». Όπως είπε, «υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα σε αυτό το νομοσχέδιο, ώστε να αντιμετωπιστούν αδικίες της προηγούμενης περιόδου και να απλοποιηθούν οι συναλλαγές των πολιτών με τα ΚΕ.Π.Α».

Όλες οι νέες ρυθμίσεις που εισάγει το νέο Ασφαλιστικό

Πιο συγκεκριμένα, δίνεται το δικαίωμα να αξιοποιούνται για κάθε νόμιμη χρήση οι γνωστοποιήσεις του ποσοστού αναπηρίας, ενώ καταργείται και το παράβολο των 46,14 ευρώ.
Παράλληλα, τακτοποιούνται ζητήματα που αφορούν ασφαλισμένους - οφειλέτες του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ, όπως επίσης και το ζήτημα της χορήγησης σύνταξης σε ανασφάλιστους υπερήλικες. Επίσης, διευκρινίζεται ότι σε οφειλέτες με οφειλή άνω των 200.000 ευρώ τα Ασφαλιστικά Ταμεία διατηρούν το δικαίωμα της υποθήκης της ακίνητης περιουσίας τους, ακόμα και αν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης. Ας δούμε αναλυτικά όλες τις παρεμβάσεις του νομοσχεδίου, κατ' άρθρο.
Άρθρο 1
Τα ΑμεΑ εντάσσονται συνολικά και σε κάθε στάδιο στα προνοιακά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης. Οι αρχικές αιτήσεις θα υποβάλλονται στις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων και όχι στα ΚΕΠΑ. Οι κοινωνικές υπηρεσίες αναλαμβάνουν το σύνολο της διαδικασίας διεκπεραίωσης μιας αίτησης. Θα υπάρχει τυποποιημένο παραπεμπτικό για κάθε περίπτωση που θα παραπέμπεται στις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕΠΑ. Τα όποια οικονομικά αποτελέσματα για τους αιτούντες, θα ξεκινούν από την ημερομηνία υποβολής αίτησης στο Δήμο.
Άρθρο 2
Οι Γνωστοποιήσεις Αποτελέσματος Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας, εκδίδονται για κάθε νόμιμη χρήση. Εναρμονίζονται οι κανονιστικές διατάξεις για τη χορήγηση των πάσης φύσεως παροχών, επιδομάτων, οικονομικών ενισχύσεων, διευκολύνσεων ή απαλλαγών, στα άτομα με αναπηρία.
Άρθρο 3
Καταργείται το παράβολο των 46,14 ευρώ για την εξέταση σε ΚΕΠΑ που επιβάλλεται έως τώρα σε ανασφάλιστους πολίτες και σε όσους αιτούνται προνοιακά επιδόματα αναπηρίας
Άρθρο 4
Συγκροτείται Ειδική Επιστημονική Επιτροπή για να υπάρξει επικαιροποίηση και αναπροσαρμογή του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας.
Άρθρο 5
Εξαιρούνται οι γιατροί του ειδικού σώματος υγειονομικών επιτροπών ΚΕΠΑ από τις διατάξεις που διέπουν την επιλογή προσωπικού με συμβάσεις έργου.
Άρθρο 6
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία θα εκπροσωπείται στο εξής στο ΔΣ του ΙΚΑ. Κατά συνέπεια στο εξής το ΔΣ του ΙΚΑ θα είναι 17μελές, από 15μελές που ήταν έως σήμερα.
Άρθρο 7
Καταργείται η αναστολή καταβολής του εξωιδρυματικού επιδόματος τετραπληγίας - παραπληγίας, σε περιπτώσεις νοσηλείας των δικαιούχων. Μοναδική εξαίρεση στην περίπτωση που η νοσηλεία υπερβαίνει τις 30 ημέρες.
Άρθρο 8
Αντικαθίσταται ο όρος «τυφλότητα» με τον όρο «αναπηρία όρασης» έτσι ώστε να γίνονται δεκτές οι γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ που πιστοποιούν «οπτική αναπηρία - αναπηρία όρασης από 80% και άνω»
Άρθρο 9
Παρατείνεται το δικαίωμα χορήγησης της σύνταξης λόγω αναπηρίας, για ένα εξάμηνο, εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων. Προϋπόθεση να είχαν κριθεί από την αρμόδια επιτροπή αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον. Εάν μεταγενέστερα κριθεί ότι το ποσοστό αναπηρίας έπρεπε να είναι μικρότερο, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται άτοκα με συμψηφισμό έως 20% από τις τυχόν χορηγούμενες συνταξιοδοτικές παροχές. Εάν δεν χορηγούνται παροχές αναζητούνται μέσω ΚΕΔΕ.
Άρθρο 10
Δίνεται το δικαίωμα της μεταγενέστερης της ασφάλισης, αναπηρίας, στην περίπτωση που φτάνει το λιγότερο στο 40% της κατά περίπτωση αναπηρίας.
Άρθρο 11
Στους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που δεν προβλέπεται η αυτοδίκαιη οριστικοποίηση των συντάξεων αναπηρίας, επεκτείνεται το δικαίωμα οριστικοποίησή τους όπως ισχύει και για τους παλαιούς ασφαλισμένους του ΙΚΑ.
Άρθρο 12
Δίνεται το δικαίωμα σε ασφαλισμένους του ΟΓΑ, οι οποίοι έχουν υψηλά ποσοστά αναπηρίας να μπορούν μαζί με συνοδό να συμμετάσχουν σε προγράμματα της Αγροτικής Εστίας.
Άρθρο 13
Θεσπίζονται ειδικά κλιμάκια από το ΙΚΑ για την καταπολέμηση της εισοφοδιαφυγής. Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται σε περιοχές όπου κατά περιόδους παρατηρείται αύξηση των δεικτών ανασφάλιστης απασχόλησης σε επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα.
Άρθρο 14
Σε σχέση με την παραπάνω ρύθμιση δίνεται το δικαίωμα παράτασης ανωτάτου ορίου παραμονής υπαλλήλων.
Άρθρο 15
Ρυθμίζονται ζητήματα της ΕΥΠΕΑ ΙΚΑ της Αττικής και ειδικότερα στον τρόπο που ορίζονται οι Προϊστάμενοι τμήματος.
Άρθρο 16
Δίνεται το δικαίωμα και στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, εκτός από το Δημόσιο, να επιβάλλουν κατασχέσεις κινητών αξιών εις χείρας του οφειλέτη, κατά τις νυχτερινές ώρες, τα Σάββατα, τις Κυριακές και στις αργίες, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει βεβαιωμένη ληξιπρόθεσμη οφειλή άνω των 50.000 ευρώ.
Άρθρο 17
Οι ΦΚΑ διατηρούν δικαιώματα έναντι των οφειλετών που έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση με οφειλές άνω των 200.000 ευρώ, να εγγράφουν υποθήκες και να μην χορηγούν ασφαλιστικές ενημερότητες. Επίσης, δίνεται το δικαίωμα του συμψηφισμού του οφειλέτη με τυχόν οφειλές προς τον ίδιο από το Δημόσιο.
Άρθρο 18
Υποχρεώνεται να παρέχουν στοιχεία στα επικουρικά ταμεία, οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης, οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και η Τράπεζα της Ελλάδος.
Άρθρο 19
Διατηρείται το ακατάσχετο σε ποσά που καταβάλλονται υπέρ των Οργανισμών Κοινωνικής
Ασφάλισης.
Άρθρο 20
Οι δημοσιογράφοι που εργάζονται σε γραφεία τύπου αθλητικών ομοσπονδιών, ασφαλίζονται στο εξής στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ.
Άρθρο 21
Παρέχεται η δυνατότητα για τους ασφαλισμένους του Τομέα Ασφάλισης Τεχνιτών Τύπου Αθηνών του ΕΤΑΠ ΜΜΕ, να αναγνωρίσουν με εξαγορά το χρόνο για τον οποίο είχε διακοπεί η παρακράτηση της πρόσθετης εισφοράς 3,6%
Άρθρο 22
Δίνεται το δικαίωμα να εξαγοράσουν χρόνο ασφάλισης όσοι επαναπροσλήφθηκαν με τον ν. 2190/1994.
Άρθρο 23
Οι ασφαλισμένες μητέρες ανηλίκων του πρώην ταμείο προσωπικού ΗΣΑΠ θα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με διατάξεις του ΙΚΑ.
Άρθρο 24
Όσοι εργάζονται στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) και συμμετέχουν σε προγράμματα κοινωνικής επανένταξης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και για το λόγο αυτό απασχολούνται σε παραγωγικές μονάδες του, ασφαλίζονται στο ΙΚΑ για τον κίνδυνο ατυχήματος και για παροχές σε είδος.
Άρθρο 25
Αναγνωρίζεται ο χρόνος θητείας των αντιρρησιών συνείδησης για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι 31-12-2010.
Άρθρο 26
Επεκτείνεται η απλή αναλογική και σε οργανώσεις συνταξιούχων, όχι μόνο σε οργανώσεις εργαζομένων όπως ισχύει έως τώρα.
Άρθρο 27
Παρατείνεται έως 31 Οκτωβρίου 2015, η προθεσμία υποχρεωτικής ένταξης των τομέων του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του ΤΕΑΠΑΣΑ, στο ΕΤΕΑ ή της αυτοδίκαιης μετατροπής τους σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου - επαγγελματικά ταμεία. Από 1-1-2016 εντάσσονται υποχρεωτικά στο ΕΤΕΑ και οι φορείς επικουρικής ασφάλισης, που ασφαλίζονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι ανεξάρτητα απασχολούμενοι, οι εργαζόμενοι στο χώρο του τύπου και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι ναυτικοί.
Άρθρο 28
Οι πωλητές λαϊκού λαχείου θα μπορούν να ασφαλίζονται στο εξής στο ΙΚΑ.
Άρθρο 29
Οι πολίτες τρίτων χωρών, που έρχονται στην Ελλάδα για να απασχοληθούν στην αγροτική οικονομία, θα ασφαλίζονται στο εξής από τον ΟΓΑ, αρχής γενομένης από την 5η ασφαλιστική κατηγορία. Η ρύθμιση αυτή είναι πιλοτική έως 31 - 12 - 2015.
Άρθρο 30
Οι ανασφάλιστοι υπερήλικες θα μπορούν στο εξής να λαμβάνουν κανονικά τη σύνταξή τους από τον ΟΓΑ, εάν διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία δέκα έτη και το συνολικό ετήσιο
εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τα 4.320 ευρώ (ατομικό) ή 8.640 ευρώ (οικογενειακό). Επίσης στο συνολικό ετήσιο φορολογητέο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα, δεν περιλαμβάνεται η αντικειμενική δαπάνη από α' κατοικία έως 100 τμ, καθώς και τα προνοιακά επιδόματα που χορηγούνται σε ΑμεΑ. Η παροχή αυτή θα ανέρχεται στα 260 ευρώ το μήνα και από 1-10-16 θα αυξηθεί στα 360 ευρώ το μήνα.
Άρθρο 31
Καταργείται η κράτηση 2% επί των αποδοχών των πρώην υπαλλήλων του ΤΥΔΚΥ.
Άρθρο 32
Καταργείται η αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας στον Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΠΔΚΥ) του ΤΠΔΥ.
Άρθρο 33
Υποχρεώνονται να συμμετάσχουν όλοι οι προϊστάμενοι των υποκαταστημάτων του ΙΚΑ στις Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές.
Άρθρο 34
Στο εξής από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους θα γίνεται η αναπροσαρμογή των εισφορών τόσο για κλάδο σύνταξης και ασθένειας, όσο και για την Αγροτική Εστία, στον ΟΓΑ.
Άρθρο 35
Παρέχεται το δικαίωμα ένταξης υπαλλήλων και συνταξιούχων πρώην υπαλλήλων του ΟΓΑ στα προγράμματα της Αγροτικής Εστίας.
Άρθρο 36
Τίθενται στο αρχείο περιπτώσεις οφειλετών ατομικής εισφοράς στον ΟΑΕΕ και στο ΕΤΑΑ, για τις οποίες έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Εκκρεμή ένδικα μέσα αποσύρονται.
Άρθρο 37
Παρέχεται το δικαίωμα καταβολής σύνταξης και σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών. Για οφειλή έως 50.000 ευρώ, δίνεται το δικαίωμα συμψηφισμού για όσους υποβάλλουν αίτηση έως 30 Σεπτεμβρίου 2015. Το ποσό της οφειλής που δεν συμψηφίζεται παρακρατείται από τα ποσά των συντάξεων σε έως 60 μηνιαίες δόσεις. Η συνταξιοδοτική απόφαση εκδίδεται 18 μήνες μετά την υποβολή της αίτησης. Μέχρι την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης, οι αιτούνται θα λαμβάνουν το ποσό των 360 ευρώ το μήνα. Μετά την ανωτέρω ημερομηνία το όριο συμψηφισμού υποχωρεί στις 25.000 ευρώ. Η διάταξη αυτή αφορά οφειλέτες του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ που θέλουν να βγουν στη σύνταξη αλλά δεν μπορούν λόγω της οφειλής τους. Χρήση της συγκεκριμένης διάταξης μπορεί να γίνει και για περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης.
Άρθρο 38
Οι νέοι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ μπορούν με αίτησή τους να επιλέξουν να καταταχθούν σε μία ή δύο κατώτερες ασφαλιστικές κατηγορίες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016. Πρέπει όμως οι δικαιούχοι να μην έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή αν έχουν, να έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης. Για τους «παλαιούς» ασφαλισμένους προβλέπεται η παύση, αναδρομικά από 1.1.2015, της πρόσθετης εισφοράς που τους είχε επιβληθεί από 1.7.2011 και μετά.
Άρθρο 39
Όσοι ασκούν κατά κύρια απασχόληση το επάγγελμα του πωλητή εφημερίδων και περιοδικών στις πρωτεύουσες των νομών της επικράτειας, χωρίς να έχουν επαγγελματική στέγη, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους, υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ. Ειδικά πάντως οι εφημεριδοπώλες της Θεσσαλονίκης, θεωρούνται ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν υπάγονται στο
ΙΚΑ για παροχές περίθαλψης.
Άρθρο 40
Καταβάλλεται εργοδοτική εισφορά 7,5% υπέρ του ΤΣΠΕΑΘ και 2% υπέρ του Λογαριασμού Ανεργίας για τους εργαζόμενους της ΕΡΤ.
Άρθρο 41
Οικογενειακό επίδομα από το τ. ΤΣΠΕΑΘ θα δικαιούνται με τις ίδιες προϋποθέσεις άνδρες και γυναίκες, στο εξής.
Άρθρο 42
Οι Πρόεδροι και οι Διοικητές των ΦΚΑ εξαιρούνται από τις διατάξεις για απόκτηση φορολογικής ενημερότητας.
Άρθρο 43
Χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα σε Διοικητές - Προέδρους ΦΚΑ.
Άρθρο 44
Χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό έως 31.12.2015.
Άρθρο 45
Όσοι παρέχουν εκπαιδευτικό έργο σε σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ. Το ίδιο ισχύει και για εργαζόμενους σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελεύθερων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Εκπαίδευσης και Μάθησης και Κολλέγια.
Πηγη:news247.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.