Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018

Ζημίες ύψους 15,5 εκατ. για τα ΕΛΤΑ το 2017

Σχεδόν 253 εκατ. ευρώ διεκδικούν τα ΕΛΤΑ από το ελληνικό Δημόσιο. Μέχρι σήμερα έχουν εισπράξει τα 45 εκατ. ευρώ, όσα δηλαδή επιτρέπει η συμφωνία Ελλάδος - Ε.Ε., και απομένουν τα υπόλοιπα. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ωστόσο αναδεικνύουν μια ζοφερή οικονομική κατάσταση για την κρατική επιχείρηση. Ο ορκωτός λογιστής κάνει λόγο για...
αβεβαιότητα στη συνέχιση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, ενώ η ίδια η εταιρεία κάνει λόγο για σχέδιο περικοπής της μισθοδοσίας κατά 12,5% και προγράμματα εθελουσίας εξόδου.
Αναφορικά με τα αποτελέσματα της περασμένης χρήσης, ο όμιλος των ΕΛΤΑ παρουσίασε έσοδα ύψους 340,7 εκατ. (-0,6% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση), αρνητικά λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) ύψους 12,1 εκατ., οριακά κέρδη προ φόρων ύψους 1,3 εκατ. (+192%) και ζημίες μετά από φόρους ύψους 15,5 εκατ. To πιο σημαντικό είναι ότι η εταιρεία εμφανίζει συσσωρευμένες ζημίες, ύψους 109,9 εκατ., και υποχρεώσεις που πλησιάζουν το ιλιγγιώδες ποσό των 557,4 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών τα 208,6 εκατ. ευρώ αφορούν αποδοτέες εισπράξεις τρίτων, επιταγές νομικών προσώπων κ.λπ. Οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις εμφανίζουν στο τέλος του 2017 μεγάλη αύξηση λόγω της γνωστής πλέον σε όλους παρακράτησης των εισπράξεων της ΔΕΗ, η οποία έγινε γνωστή την περασμένη άνοιξη.
Από την άλλη πλευρά ο όμιλος διεκδικεί από το ελληνικό Δημόσιο το ποσό των 252,84 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό αφορά το κόστος παροχής της καθολικής υπηρεσίας (Κ.Υ.) στις ταχυδρομικές υπηρεσίες κατά τα έτη 2013-2017, έτσι όπως τα αποτύπωσε η διοίκηση των ΕΛΤΑ. Το ποσό όμως αμφισβητεί ο ορκωτός λογιστής της επιχείρησης, ο οποίος στο σημείωμά του αναφέρει ότι δεν μπορεί να το βεβαιώσει καθώς δεν διαθέτει κατάλληλα εργαλεία βάσει των ΔΠΧΑ (Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) για την αναγνώριση της συγκεκριμένης απαίτησης. Σημειώνει ωστόσο ότι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) για τα έτη 2013-15 έχει αναγνωρίσει ως καθαρό κόστος Κ.Υ. στα ΕΛΤΑ το ποσό των 127 εκατ., εκ των οποίων μέχρι τώρα έχουν καταβληθεί σε δύο δόσεις στην επιχείρηση μόλις 45 εκατ. Οι καταβολές, ύψους 22,5 εκατ., έγιναν αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης της οφειλής των ΕΛΤΑ στη ΔΕΗ, με στόχο προφανώς να αμβλυνθούν οι εντυπώσεις στη σύγκρουση των δύο κρατικών επιχειρήσεων που λάμβανε χώρα τη συγκεκριμένη περίοδο.
Ολα τα παραπάνω φυσικά μπορούν να αλλοιώσουν θεαματικά τα οικονομικά στοιχεία των ΕΛΤΑ. Σύμφωνα με τον ορκωτό λογιστή η απαίτηση για την Κ.Υ., αλλά και η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση των ΕΛΤΑ ύψους 60 εκατ. που αποφάσισε η διοίκησή του, επηρεάζουν έως 147 εκατ. την καθαρή θέση της επιχείρησης και έως 55 εκατ. τα καθαρά αποτελέσματα. Ανεξαρτήτως όμως των προαναφερομένων, η εταιρεία χρήζει άμεσης αύξησης του μ.κ. καθώς η καθαρή θέση της διαμορφώνεται σε μόλις 4 εκατ., εφόσον όμως ισχύει στο ακέραιο η απαίτηση των 253 εκατ.
Τη δυσμενή θέση της επιχείρησης αναγνωρίζει και η διοίκησή της, η οποία εκπόνησε 4ετές στρατηγικό σχέδιο εξυγίανσης. Σ’ αυτό προβλέπεται η μείωση των δαπανών και του ταμειακού ελλείμματος μέσω περικοπής του εργατικού κόστους. Ειδικότερα, προβλέπεται η εθελοντική αποχώρηση προσωπικού με ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, η μείωση του κόστους μισθοδοσίας του προσωπικού κατά 12,5% στο μισθολογικό κλιμάκιο και η μείωση του αριθμού των καταβαλλόμενων υπερωριών στο προσωπικό.
Πηγη:www.msn.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.