Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017

Οι έξι ανατροπές σε ασφαλιστικό, επιδόματα και εργασιακά

Σε έξι σημαντικά ζητήματα που αφορούν σε ανατροπές στα εργασιακά, στο ασφαλιστικό καθώς και στα κοινωνικά επιδόματα επικεντρώνονται οι συζητήσεις του υπουργείου Εργασίας και των θεσμών στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης.
1. ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ: Η προωθούμενη(αναμένεται η...
έγκριση της από τους θεσμούς) ρύθμιση για τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία θα προβλέπει ότι ως απαραίτητη προϋπόθεση για να υπαχθεί κάποιος στη ρύθμιση των 120 δόσεων θα είναι, όπως και με προηγούμενες ρυθμίσεις, να είναι ενήμερος με τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές. Η υπουργική απόφαση θα προβλέπει ότι ο αριθμός των δόσεων σε οφειλέτες ασφαλιστικών ταμείων με χρέη κάτω των 20. 000 ευρώ θα φτάνει μέχρι τις 120 μηνιαίες δόσεις (με ελάχιστη μηνιαία δόση τα 50 ευρώ), ενώ για τους αγρότες το ανώτατο όριο των δόσεων μπορεί να φτάνει και τις 160. Για όσους οφειλέτες έχουν χρέη από 20. 000-50. 000 ευρώ θα προβλέπονται, μέσω ενός συστήματος αυτοματοποιημένης διαδικασίας, περισσότερες των 120 δόσεων ανάλογα με την οικονομική δυνατότητά τους. Για βασικές οφειλές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ θα προβλέπεται ρύθμιση σε ανώτερο επίπεδο μέσω διαπραγμάτευσης με στελέχη του Κέντρου Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών (ΚΕΑΟ). Όσοι επιλέξουν να εξοφλήσουν εφάπαξ την οφειλή τους θα τους αφαιρεθεί το 85% των προσαυξήσεων και τόκων.
Τονίζεται ότι χιλιάδες πολίτες αδυνατούν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές, με αποτέλεσμα να εκτοξευθεί τόσο ο αριθμός των οφειλετών όσο και το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Συγκεκριμένα, 1. 180. 000 οφειλέτες χρωστούν το ιλιγγιώδες ποσό των 30, 5 δις ευρώ - σχεδόν 3 φορές περισσότερα σε σχέση με το 2014.

Συμφωνα με τα νέα στοιχεία του ΚΕΑΟ:


  • 456.742 εργοδότες χρωστάνε 16, 4 δισ. ευρώ στο τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
  • 503.383 ελεύθεροι επαγγελματίες χρωστάνε 12, 8 δισ. ευρώ στον τ. ΟΑΕΕ.
  • 224.525 γεωργοί (αγρότες, κτηνοτρόφοι) χρωστάνε 988 εκατ. ευρώ στον τ. ΟΓΑ
  • 3.159 μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι χρωστάνε 225 εκατ. ευρώ στον τ. ΕΤΑΑ.
  • 86 εργοδότες των ΜΜΕ οφείλουν 3, 8 εκατ. ευρώ στο τέως ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.
2. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ: Στο «τραπέζι» με τους θεσμούς θα βρεθούν οι περικοπές προνοιακών επιδομάτων, αναπηρικών συντάξεων και άλλων κοινωνικών, υγειονομικών, οικογενειακών και προνοιακών παροχών, καθώς και περιορισμό των δικαιούχων Μέχρι τον επόμενο μήνα, θα πρέπει να υιοθετηθεί νέα νομοθεσία για πιλοτικό πρόγραμμα μεταρρύθμισης των παροχών πρόνοιας. Η αναδιάταξη του προνοιακού χάρτη περιλαμβάνει εκ των πραγμάτων επανεξέταση επί τα χείρω παροχών, κατάργηση, συγχώνευση ή και εξορθολογισμό αυτών ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητά τους. Η εθνική νομοθεσία θα πρέπει να εγκριθεί έως τον Μάιο του 2018 ώστε να εναρμονιστούν παράλληλα όλοι οι κανόνες εισφορών αναπηρίας και κοινωνικής πρόνοιας.

  • Επιδόματα αναπηρίας: Οι δανειστές ζητούν την ιδιωτικοποίηση των κέντρων που θα πιστοποιούν τα ποσοστά αναπηρίας, αλλά και την αξιολόγηση των ικανοτήτων των -αναπήρων
  • Οικογενειακά επιδόματα: Οι δανειστές ζητούν την περικοπή των ποσών για οικογένειες με τρία παιδιά και άνω και αναδιανομή των κονδυλίων ή την εξεύρεση πόρων από την περικοπή άλλων παροχών.
  • Στεγαστικό - φοιτητικό επίδομα 1. 000 ευρώ: Οι δανειστές έχουν ζητήσει επανεξέταση κριτηρίων, επιμένοντας σε μείωση του εισοδηματικού ορίου των 30. 000 ευρώ που ισχύει έως σήμερα με προσαύξηση κατά 3.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
  • Επίδομα στέγασης: Το ΔΝΤ εμμένει στο να τεθούν από τώρα οι παράμετροι για την καταβολή του επιδόματος στέγασης ή επιδότησης ενοικίου ή αποπληρωμής μέρους δανείου για τους 600. 000 πολίτες που διαβιούν στα όρια της φτώχειας με το επιχείρημα ότι το πλεόνασμα του 2018 θα είναι χαμηλότερο από τον προβλεπόμενο στόχο. Η κυβέρνηση θα συμφωνήσει από τώρα για τις προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος στέγασης που θα δοθεί σε 600. 000 δικαιούχους το 2019. Πρόκειται για ένα από τα αντίμετρα που νομοθέτησε, το οποίο θα καταβληθεί από το πλεόνασμα του 2018 και κοστίζει 600 εκατ. ευρώ.
3. ΧΗΡΕΙΑΣ: Στα χέρια των θεσμών βρίσκεται πλέον η ‘’τύχη’’ των ψαλιδισμένων συντάξεων χηρείας. Η πρόταση του υπουργείου Εργασίας προς τους θεσμούς -μετρά την γκάφα με τις μισές συντάξεις χηρείας-είναι η ελάχιστη καταβολή τους να κινηθεί στα 384 ευρώ, όσο είναι δηλαδή σήμερα η εθνική σύνταξη. Ήδη ο ΕΦΚΑ δεν εκδίδει τις οριστικές συντάξεις χηρείας επειδή είναι εξαιρετικά χαμηλές και κάτω από τα 345 ευρώ που είναι η προσωρινή σύνταξη. Αντίστοιχο ποσό (384 ευρώ) θα δίδεται και στα ανήλικα παιδιά της οικογένειας.
4. ΑΠΕΡΓΙΕΣ: Στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης θα τεθούν στο τραπέζι και οι αλλαγές στην προκήρυξη απεργιών καθώς και σε εργασιακά ζητήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες οι αλλαγές στον συνδικαλιστικό νόμο 1264/1982 θα προβλέπουν ότι προκειμένου να υπάρχει απαρτία για να αποφασιστεί απεργία θα πρέπει να συμμετέχει το 51% των εργαζομένων που εκπροσωπούνται στα πρωτοβάθμια σωματεία. Εκτιμάται ότι η αλλαγή της συγκεκριμένης διάταξης και η θέσπιση του ορίου του 51% των «οικονομικά τακτοποιημένων µελών» ενός σωματείου για τη λήψη απόφασης για απεργία θα δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα κυρίως στα σωματεία εκείνα που έχουν πανελλαδικό χαρακτήρα λόγω της φύσης της επιχείρησης στην οποία δραστηριοποιούνται. Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο 1264/1982 (άρθρο 8), για να αποφασιστεί απεργιακή κινητοποίηση από ένα πρωτοβάθμιο σωματείο, εφόσον το καταστατικό του επιχειρησιακού σωματείου δεν ορίζει διαφορετικά, για να γίνει συζήτηση και να ληφθεί απόφαση, στις συνελεύσεις απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός τρίτου (1/3) των οικονομικά τακτοποιημένων µελών. Όσον αφορά την αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου, ρητά θα προβλέπεται ότι πρέπει να γίνει επανεξέταση του καταλόγου των δικαιολογημένων λόγων καταγγελίας της σύμβασης από την πλευρά των εργοδοτών, για εργαζόμενους που προστατεύονται ως μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων καθώς και να εξορθολογιστούν τα προνόμια των συνδικαλιστών. Επίσης, προαπαιτούμενο (το οποίο θα συζητηθεί) είναι πως πρέπει να νομοθετηθεί και διάταξη νόμου, βάσει της οποίας τα δικαστήρια θα αποφαίνονται με διαδικασίας άμεσες - fast track, όχι μόνο για τη νομιμότητα ή μη της απεργίας αλλά και για τις νομικές αντιπαραθέσεις εργοδοτών - εργαζομένων από την εφαρμογή του άρθρου 656 του Αστικού Κώδικα στις περιπτώσεις απεργιών.
5. ΕΦΚΑ:
Στο στόχαστρο των θεσμών θα βρεθεί και το πλεόνασμα του ΕΦΚΑ. Οι θεσμοί προβάλουν ενστάσεις σε σχέση με το πλεόνασμα που εμφανίζει ο ΕΦΚΑ. Τα τεχνικά κλιμάκια ζήτησαν συμπληρωματικά στοιχεία αμφισβητώντας ευθέως την υπεραπόδοση εσόδων η οποία οφείλεται στην ενίσχυση της απασχόλησης , την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών αλλά και την αστοχία του αρχικού προϋπολογισμού που είχε υπερεκτιμήσει τη δαπάνη για τις εκκρεμείς συντάξεις. Ο τομέας που συγκέντρωσε τις περισσότερες ενστάσεις είναι τα έσοδα του ΕΦΚΑ από τις εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών. Πάγια θέση των δανειστών είναι ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες φοροδιαφεύγουν και τα έσοδα του ΕΦΚΑ θα έχουν απώλειες από τους μη μισθωτούς. Επίσης η μνημονιακή δέσμευση ορίζει ότι πρέπει έως το τέλος του 2017 να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ενοποίησης της είσπραξης των εισφορών και των φόρων από την ΑΔΑΕ. Όμως φαίνεται ότι η ελληνική πλευρά δεν είναι έτοιμη να προλάβει τα χρονοδιαγράμματα και μάλλον θα δοθεί παράταση. Ακόμη θα ζητηθεί να μειωθεί η επιβάρυνση από τις αυξημένες εισφορές στους ελεύθερους επαγγελματίες με εισόδημα 40. 000 ευρώ και άνω. Ως γνωστόν είναι ήδη έτοιμη η ρύθμιση σε μεγάλο αριθμό δόσεων για παλαιότερες οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία.

6. ΕΔΟΕΑΠ: Τέλος όσον αφορά το θέμα του ΕΔΟΕΑΠ, τα τεχνικά κλιμάκια διατήρησαν τις ενστάσεις τους αναφορικά με την ελληνική πρόταση και τη δημιουργία ενός πόρου, 2% επί του τζίρου των επιχειρήσεων στα ΜΜΕ, για τη διάσωση του Ταμείου και τη διατήρηση της αυτονομίας του ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) υποχρεωτικής ασφάλισης. Οι τεχνοκράτες των δανειστών εκφράζουν επιφυλάξεις επί της ελληνικής πρότασης και διερωτώνται εάν είναι προτιμότερο οι ασφαλισμένοι του Ταμείου να απορροφηθούν από τον ΕΟΠΥΥ για το σκέλος της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Τελος με σκοπό τη διάσωση του ΕΔΕΟΑΠ , η ΕΣΗΕΑ αποφάσισε να πραγματοποιήσει 48ωρη απεργία σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Μετά από τις άκαρπες έως τώρα συναντήσεις με την κυβέρνηση και τους αρμόδιους φορείς αποφασίστηκε πως από σήμερα Τριτη στις 6: 00 έως και τις 6: 00 το πρωί της Πέμπτης 26 Οκτωβρίου η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών να κάνει απεργία προκειμένου να εξασφαλιστούν οι πόροι και να δοθεί βιώσιμη λύση στον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης, εξασφαλίζοντας το δικαίωμα των χιλιάδων ασφαλισμένων του στην επικούρηση και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 

Πηγη:news.in.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.