Δευτέρα 2 Μαρτίου 2015

EFSF: Παροχή οικονομικής βοήθειας μόνο με εφαρμογή του Μνημονίου

«Το Μνημόνιο δεν έχει ημερομηνία λήξης»
Διευκρινίσεις σχετικές με τη σχέση του Μνημονίου και της Κύριας Σύμβασης Χρηματοπιστωτικής Διευκόλυνσης (MFFA) παρέσχε σήμερα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF), ξεκαθαρίζοντας πως το Μνημόνιο, σε αντίθεση με την MFFA, δεν χρειάζεται να παραταθεί, διότι...
«δεν έχει ημερομηνία λήξης», αλλά και ότι η παροχή κάθε οικονομικής βοήθειας σχετίζεται με την εφαρμογή του Μνημονίου.
Η σχετική διευκρινιστική ανακοίνωση του EFSF σημειώνει τα εξής:
«H Κύρια Σύμβαση Χρηματοπιστωτικής Διευκόλυνσης (Master Financial Assistance Facility Agreement - MFFA) είναι μια νομική σύμβαση μεταξύ του EFSF, της ελληνικής κυβέρνησης, της ελληνικής κεντρικής τράπεζας και του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), που είναι το ταμείο ανακεφαλαιοποιήσεων των τραπεζών.
» Αυτή καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις της οικονομικής βοήθειας προς την Ελλάδα, όσον αφορά π.χ. το ποσό του δανείου, την περίοδο διαθεσιμότητας, τους τόκους και την αποπληρωμή του. Υπογράφεται δε από τον διευθύνοντα σύμβουλο του EFSF και τον έλληνα υπουργό Οικονομικών.
» Η παροχή οικονομικής βοήθειας στο πλαίσιο της Κύριας Σύμβασης Χρηματοπιστωτικής Διευκόλυνσης εξαρτάται από την συμμόρφωση της Ελλάδας με τις πολιτικές μεταρρυθμίσεων που καθορίζονται στο Μνημόνιο (MoU), το οποίο συμφωνήθηκε από την Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
» Το Μνημόνιο είναι ένα ξεχωριστό και αυτοτελές έγγραφο, αλλά συνδέεται με την Κύρια Σύμβαση Χρηματοπιστωτικής Διευκόλυνσης, καθώς καμία εκταμίευση δεν μπορεί να γίνει χωρίς την τήρηση του Μνημονίου ('no disbursement can be made without MoU compliance'), το οποίο αξιολογείται από τους θεσμούς.
» Η ελληνική Κύρια Σύμβαση Χρηματοπιστωτικής Διευκόλυνσης έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014. Αλλά στις 19 Δεκεμβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο του EFSF αποφάσισε να χορηγήσει μια τεχνική επέκταση μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2015. Στις 27 Φεβρουαρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο των διευθυντών του EFSF αποφάσισε να επεκτείνει περαιτέρω την ελληνική Κύρια Σύμβαση Χρηματοπιστωτικής Διευκόλυνσης κατά τέσσερις μήνες, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2015.
» Επιπρόσθετα θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Μνημόνιο είναι ένα έγγραφο που αναθεωρείται συχνά όταν λαμβάνει χώρα μια αξιολόγηση, πιθανώς αντικατοπτρίζοντας νέες συνθήκες και την ανάγκη υιοθέτησης της λίστας των μέτρων που πρέπει να εφαρμοστούν. Το Μνημόνιο, σε αντίθεση με την Κύρια Σύμβαση Χρηματοπιστωτικής Διευκόλυνσης, δεν χρειάστηκε να παραταθεί διότι δεν έχει ημερομηνία λήξης ('has no termination date')».
 Πηγή:news.in.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.