Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014

Καινοτόμες περισσότερες από τις μισές ελληνικές επιχειρήσεις

Περισσότερες από τις μισές ελληνικές επιχειρήσεις (ποσοστό 52,3%) εμφανίζονται καινοτόμες σε τουλάχιστον έναν τομέα δραστηριότητας. Η πλειονότητα των εγχώριων εταιρειών είναι καινοτόμες στο μάρκετινγκ (36,8%) και στην οργάνωση της επιχείρησης (30,2%), ενώ το 19,5% αναπτύσσει καινοτομίες σε προϊόντα, είτε αγαθά είτε υπηρεσίες.

Αυτές οι διαπιστώσεις προκύπτουν από τη στατιστική έρευνα για την....
καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις κατά την τριετία 2010-2012, η οποία πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, σε συνεργασία με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Τα στοιχεία της έρευνας έχουν αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) και σύντομα θα είναι διαθέσιμα σε ειδική έκδοση του ΕΚΤ. Με την αποστολή των εν λόγω στοιχείων επιτυγχάνεται η επαναφορά της Ελλάδας στον "χάρτη" των ευρωπαϊκών Δεικτών για την Καινοτομία, μετά από εξαετή απουσία.

Η «Έρευνα για την Καινοτομία» (Community Innovation Survey) αποτελεί την επίσημη πανευρωπαϊκή έρευνα για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τις καινοτομικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ελλάδα η έρευνα αφορούσε 15.000 ελληνικές επιχειρήσεις με δέκα εργαζόμενους και άνω, σε διάφορους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας.

Καταγράφηκαν όλοι οι "τύποι" καινοτομίας που μπορεί να αναπτύξει μια επιχείρηση: η παραγωγή ενός νέου για την επιχείρηση ή σημαντικά βελτιωμένου προϊόντος (αγαθού ή υπηρεσίας), η εφαρμογή μίας νέας ή σημαντικά βελτιωμένης διαδικασίας, η εφαρμογή μιας νέας ή σημαντικά βελτιωμένης οργανωσιακής μεθόδου ή μεθόδου μάρκετινγκ.

Για την ανάπτυξη των καινοτομιών σε διαδικασίες ή/και προϊόντα (η λεγόμενη "τεχνολογική καινοτομία") απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις. Σύμφωνα με την έρευνα, οι ελληνικές επιχειρήσεις που καινοτομούν σε προϊόντα ή/και διαδικασίες, προχωρούν στην αγορά μηχανημάτων, εξοπλισμού, λογισμικού και εγκαταστάσεων (το 73,5%) και επενδύουν σε δραστηριότητες όπως ο σχεδιασμός των προϊόντων, οι ενέργειες προώθησης/εισαγωγής καινοτομιών στην αγορά και η κατάρτιση του προσωπικού (το 70,5%). Επίσης, υλοποιούν δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης (το 34,1%), επιλέγουν την απόκτηση εξωτερικής γνώσης από άλλες επιχειρήσεις/οργανισμούς (33,7%), ενώ σε μικρότερο ποσοστό οι επιχειρήσεις αναθέτουν δράσεις Έρευνας & Ανάπτυξης σε τρίτους φορείς (16,2%).

Η ανάπτυξη καινοτομιών σε προϊόντα ή/και διαδικασίες είναι αποτέλεσμα συνεργασίας για το 38,2% των επιχειρήσεων που καταγράφουν κάποια τέτοια καινοτομία. Οι κύριοι συνεργάτες είναι οι προμηθευτές (εξοπλισμού, υλικών, λογισμικού), οι πελάτες (από τον ιδιωτικό τομέα), οι σύμβουλοι και τα ιδιωτικά εργαστήρια, τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, άλλες επιχειρήσεις του ίδιου ομίλου, οι δημόσιοι ερευνητικοί φορείς, ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και, τέλος, πελάτες από τον δημόσιο τομέα.

Το ΕΚΤ έχει προγραμματίσει στο αμέσως επόμενο διάστημα την πλήρη έκδοση των αποτελεσμάτων της στατιστικής έρευνας για την καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις, η οποία θα είναι διαθέσιμη μέσω του δικτυακού τόπου http://metrics.ekt.gr. Επιπλέον, το ΕΚΤ συμμετέχει στην ομάδα εργασίας και στις διεθνείς συναντήσεις της Eurostat, για τον σχεδιασμό του επόμενου κύκλου της Έρευνας για την Καινοτομία με αναφορά στην τριετία 2012-2014.
Πηγή:www.kerdos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.