Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014

Διαχειριστικός έλεγχος σε βάθος 10ετίας στα οικονομικά των ασφαλιστικών ταμείων

Φως στο «σκοτεινό παρελθόν» του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας, επιδιώκει να ρίξει ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης με υπουργική απόφαση που υπογράφεται εντός των επομένων ημερών και η οποία προβλέπει τον αναδρομικό διαχειριστικό ....
έλεγχο των οικονομικών των ασφαλιστικών Ταμείων.
Όπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου, πολλοί από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης δεν προέβαιναν επί σειρά ετών σε έλεγχο των οικονομικών χρήσεων κάθε έτους και δεν συνέτασσαν ισολογισμούς. Το αποτέλεσμα ήταν να μην υπάρχει καθαρή εικόνα, κυρίως σε ότι αφορά τον έλεγχο των δαπανών αλλά και το θέμα των υποχρεώσεων προς τα δημόσια νοσοκομεία ή τις ιδιωτικές κλινικές. Η πολυδιάσπαση δε και ο κατακερματισμός του ασφαλιστικού συστήματος, καθιστούσε ακόμη δυσκολότερη τη διαφάνεια και τον αποτελεσματικό έλεγχο των οικονομικών των φορέων.
Τα ίδια στελέχη επισημαίνουν ότι, με τη διαδικασία που έχει επιλεγεί, ξεκαθαρίζει οριστικά «η θολή εικόνα στα οικονομικά των Ταμείων» και τονίζουν ότι «εάν διαπιστωθούν παρατυπίες ή παραβάσεις, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, είναι αποφασισμένη να οδηγήσει τις υποθέσεις αυτές στη Δικαιοσύνη».
Συνολικά θα επανεξεταστούν οι εκκρεμότητες 93 κλάδων ή τομέων ασφαλιστικών Ταμείων με την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για το κλείσιμο 339 οικονομικών χρήσεων παρελθόντων ετών και τη σύνταξη των Ισολογισμών-Απολογισμών, των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων βάσει του διπλογραφικού συστήματος.
Στην πλειοψηφία τους, οι εκκρεμείς χρήσεις αφορούν την περίοδο 2008-2012, σε αρκετές ωστόσο περιπτώσεις καλύπτουν το κλείσιμο και παλαιότερων χρήσεων. Περιλαμβάνουν δε μεγάλους ασφαλιστικούς φορείς, όπως το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), το Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης(ΕΤΕΑ), το ταμείο των εργαζομένων στις τράπεζες (ΤΑΥΤΕΚΩ) και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ),τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), και το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ).
Το υπουργείο Εργασίας εκτιμά ότι, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου θα διαθέτει μια «κρυστάλλινη εικόνα» για την οικονομική κατάσταση των ταμείων και τα αποτελέσματα της οικονομικής τους διαχείρισης στο παρελθόν, κάτι που θα επιτρέψει να χαραχθούν οι κατάλληλες πολιτικές που θα διασφαλίζουν την βιωσιμότητα του συστήματος στο μέλλον..
Αναλυτικότερα, θα υπάρχει η πλήρης αποτύπωση απαιτήσεων ή υποχρεώσεων από και προς διάφορους δημόσιους φορείς (π.χ. δημόσια νοσοκομεία, Ελληνικό Δημόσιο, άλλα Ασφαλιστικά Ταμεία) ώστε στη συνέχεια αυτές να διακανονισθούν.
Ακόμη θα δημιουργηθεί ένα πλήρες υπόβαθρο οικονομικών δεδομένων με διαφάνεια και πλήρη δημοσιότητα για την οικονομική διαχείριση των ταμείων.
Το έργο χρηματοδοτείται μέσω του ΕΣΠΑ και υλοποιείται στο πλαίσιο της προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΓΓΚΑ) και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ).
Πηγή: ΑΠΕ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΚΛΑΔΟΙ Ή ΤΟΜΕΙΣ
ΠΛΗΘΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ)
18
58
2005-2012
Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού στα ΜΜΕ (ΕΤΑΠ- ΜΜΕ)
20
50
2009-2012
Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ)
12
39
2005-2012
Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ)
5
18
2010-2012
Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ)
12
27
2009-2012
Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ)
2
9
2010-2012
Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ)
10
29
2008-2012
Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ)
7
8
2012
Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ)
1
8
2004-2011
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (ΚΕΑΝ)
1
9
2004-2012
Κεφάλαιο Ανεργίας - Ασθένειας Ναυτικών (ΚΑΑΝ)
1
9
2004-2012
Ταμείο Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού(ΤΠΑΕΝ)
1
20
1993-2012
Ταμείο Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού(ΤΠΚΠΕΝ)
1
26
1987-2012
Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΕΑΠΙΕΝ)
1
20
1993-2012
Κεφάλαιο Δυτών
1
9
2004-2012
ΣΥΝΟΛΟ
93
339


Πηγή:www.imerisia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.