Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014

Οι δεκαπέντε εντολές της τρόικας

Μείωση δαπανών στο ασφαλιστικό, εισοδηματικά κριτήρια για τις 100 δόσεις, κάλυψη δημοσιονομικού κενού στις απαιτήσεις των δανειστών, όπως αποκαλύπτει η έκθεση. Πίεση για εργασιακά, πτωχευτικό δίκαιο και μεταρρυθμίσεις. ECCL και μετατροπή του προγράμματος του ΔΝΤ σε «προληπτικό» εισηγείται η Αθήνα. 
Ολιγόλογη αλλά σαφής ως προς το τι ζητά από την...
Αθήνα για να κλείσει τη διαπραγμάτευση είναι η τρόικα στην έκθεση που ετοίμασε και στάλθηκε στα ευρωπαϊκά κοινοβούλια στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης της δίμηνης παράτασης.
«Οι ελληνικές αρχές έχουν δεσμευτεί να προχωρήσουν ένα ισχυρό και ολοκληρωμένο πακέτο μεταρρυθμίσεων για να διασφαλίσουν ότι το πρόγραμμα παραμένει σε τροχιά για να πετύχει τους στόχους που έχουν τεθεί. Αυτό απαιτεί βήματα σε δομικά ορόσημα και άλλους βασικούς όρους του ελληνικού προγράμματος, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ποιότητα και η αξιοπιστία τους», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Η τρόικα σημειώνει ότι «σε γενικές γραμμές, οι ελληνικές αρχές έχουν εμφανίσει σημαντική πρόοδο, αν και μια σειρά σημαντικών ζητημάτων μένει να διευθετηθούν για να ολοκληρωθεί η 5η αξιολόγηση». Παράλληλα όμως καθιστά σαφές ότι:
* Επιμένει στο δημοσιονομικό κενό που θα πρέπει να κλείσει με μέτρα.
* Εξακολουθεί να ζητά εισοδηματικά κριτήρια για τη ρύθμιση των 100 δόσεων
* Συνεχίζει να πιέζει στο ασφαλιστικό για τον περιορισμό των δαπανών, τη σύνδεση εισφορών-απολαβών και την σταδιακή κατάργηση πρόωρων συνταξιοδοτήσεων.
* Ζητά αλλαγές στα εργασιακά και τον συνδικαλιστικό νόμο και επιμένει στην εξέταση του θέματος των ομαδικών απολύσεων
* Ολική ανατροπή στο πτωχευτικό δίκαιο
Η έκθεση της τρόικας συνοδεύεται από την επιστολή της Αθήνας, η οποία φέρει την υπογραφή του Γκίκα Χαρδούβελη, με την οποία ζητείται η έγκριση της παράτασης του Μνημονίου. Στην συγκεκριμένη επιστολή η Ελλάδα ζητά για την επόμενη μέρα την ένταξη στον μηχανισμό προληπτικής στήριξης (ECCL) για διάστημα 12 μηνών. Παράλληλα μιλά για «παράλληλη σχέση με το ΔΝΤ με προληπτική βάση».

Αναλυτικά η έκθεση της τρόικας:

1. Προϋπολογισμός

Οι ελληνικές αρχές δεσμεύτηκαν να πετύχουν τους στόχους για πρωτογενές πλεόνασμα 3% του ΑΕΠ το 2015 και 4,5% του ΑΕΠ το 2016. Ενέκριναν τον προϋπολογισμό του 2015 και έχουν προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για να πετύχουν το στόχο του 2015 (π.χ. αύξηση του ΦΠΑ στα ξενοδοχεία από 6,5% στο 13%, μείωση ή και εγκατάλειψη μη μισθολογικών παροχών σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης και μείωση των ανώτατων ορίων στις δαπάνες). Ωστόσο, η τρόικα προβλέπει σημαντικό κενό και συνεχίζονται οι συζητήσεις για μέτρα που θα μπορούσαν να το κλείσουν, περιλαμβάνοντας τη νομοθέτηση μέτρων που έχουν προταθεί από τις ελληνικές αρχές ως έκτακτα μέτρα.

2. Οι 100 δόσεις

Συνεχίζονται επίσης οι διαπραγματεύσεις για αναγκαίες μετατροπές στην ρύθμιση των 100 δόσεων για την πληρωμή οφειλών σε εφορίες και ταμεία, ώστε να ευθυγραμμιστεί με τις δεσμεύσεις του προγράμματος, να διατηρηθεί η κουλτούρα πληρωμών και να μειωθούν τα δημοσιονομικά κόστη.
Οι αλλαγές σχετίζονται, για παράδειγμα, με την εφαρμογή κριτηρίων για την ένταξη και τη βελτίωση των κινήτρων για πρόωρη καταβολή των οφειλών.
Οι ελληνικές αρχές έχουν δεσμευτεί να επανδρώσουν πλήρως τις μονάδες φορολογικών ερευνών και μεγάλων οφειλετών, και να τροποποιήσουν τις διαδικασίες αντιμετώπισης των φορολογικών οφειλών, όπου απαιτούνται σημαντικές αλλαγές από παλαιότερες πρακτικές και διαδικασίες.

3. Εσοδα

Στόχοι του ελληνικού προγράμματος εδώ και καιρό είναι σημαντική ενίσχυση της αυτονομίας και ο εκσυγχρονισμός των φορολογικών αρχών. Υπάρχει συμφωνία επί της αρχής για την υιοθέτηση πολιτικών στο πλαίσιο αυτό, για την καθιέρωση μιας υπηρεσίας δημοσίων εσόδων με την απαιτούμενη αυτονομία από το υπουργείο Οικονομικών, η οποία θα διοικείται από ένα συμβούλιο που θα εγκρίνει και θα αναπτύσσει τη στρατηγική της υπηρεσίας όσον αφορά σε ανθρώπινους πόρους και προϋπολογισμό. Η υπηρεσία αυτή θα έχει μια φόρμουλα χρηματοδότησης που θα επιτρέπει ευελιξία στον προϋπολογισμό της. Στόχος είναι να υιοθετηθεί σχετική νομοθεσία από τις ελληνικές αρχές έως τα τέλη του 2014.

4. Συντάξεις

Οι δεσμεύσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν την ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων, τον περιορισμό των δαπανών και την καθιέρωση στενών δεσμών μεταξύ εισφορών και παροχών σε όλα τα ταμεία. Οι ελληνικές αρχές έχουν δεσμευτεί να υιοθετήσουν νομοθεσία που θα περιλαμβάνει τόσο διοικητικές ενέργειες (π.χ. ενοποίηση των ταμείων) όσο και ενέργειες πολιτικής (π.χ. σταδιακή κατάργηση της πρόωρης συνταξιοδότησης). Συνεχίζονται οι συζητήσεις για την κλίμακα της μεταρρύθμισης που απαιτείται για να ευθυγραμμιστεί με τις δεσμεύσεις του ελληνικού προγράμματος.

5. ΦΠΑ

Η δέσμευση της Ελλάδας αφορά τη νομοθέτηση μιας ολοκληρωμένης μεταρρύθμισης του ΦΠΑ. Οι αρχές δεσμεύτηκαν να νομοθετήσουν στο πλαίσιο της τρέχουσας αξιολόγησης μια αύξηση του ΦΠΑ στα ξενοδοχεία το 2015 από το 6,5% στο 13% και να λάβουν μέτρα για την ενίσχυση της συμμόρφωσης και της επιβολής. Συνεχίζονται οι συζητήσεις για απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τη συρρίκνωση της «ψαλίδας» μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών ΦΠΑ και στην απλοποίηση της δομής του.

6. Φόρος εισοδήματος

Οι ελληνικές αρχές έχουν εμφανίσει σημαντική πρόοδο στην οριστικοποίηση του εκσυγχρονισμού του συστήματος και των διαδικασιών όσον αφορά στο φόρο εισοδήματος. Ειδικότερα, υπάρχει πρόοδος στην ποσοτικοποίηση και την εκτίμηση των υφιστάμενων φορολογικών κινήτρων, την προετοιμασία νομοθεσίας για την ενοποίηση σε έναν κώδικα φορολογίας εισοδήματος της φορολόγησης των οχημάτων συλλογικών επενδύσεων και του χειρισμού των επιχειρηματικών δαπανών, καθώς και στην διεύρυνση του ορισμού της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής.

7. Δημόσια διοίκηση

Οι δεσμεύσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν νομοθετικές μεταρρυθμίσεις στα μισθολόγια του Δημοσίου τομέα με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο και την ευθυγράμμιση των μη μισθολογικών παροχών με βάση τις καλές πρακτικές άλλων χωρών. Υπάρχει πρόοδος και οι ελληνικές αρχές έχουν δεσμευτεί να νομοθετήσουν τις βασικές αρχές μιας ουδέτερης δημοσιονομικά μισθολογικής μεταρρύθμισης που θα υλοποιηθεί από τον Ιανουάριο του 2016, να δοκιμάσουν πιλοτικά το νέο μισθολόγιο στο υπουργείο Οικονομικών και να υιοθετήσουν νομοθεσία που θα εξορθολογίζει τις μη μισθολογικές παροχές (μεταξύ των οποίων και η μεταρρύθμιση στις γενναιόδωρες άδειες).

8. Οφειλές Δημοσίου

Οι ελληνικές αρχές έχουν εκφράσει την προθυμία τους να συζητήσουν τρόπους να πετύχουν τους στόχους για τις καθυστερούμενες οφειλές, όσο και για τις εκκρεμείς επιστροφές φόρου και απονομές συντάξεων.

9. Διαφάνεια προϋπολογισμού

Οι ελληνικές αρχές έχουν συμφωνήσει να τροποποιήσουν τη νομοθεσία που διέπει τον προϋπολογισμό, ώστε να αποσαφηνιστούν μεταξύ άλλων, οι διαδικασίες υλοποίησης του προϋπολογισμού, ο έλεγχος και η ευθύνη αναφορών, ο εκσυγχρονισμός των διαδικασιών στις πληρωμές και η βελτίωση της διαχείρισης χρέους και ταμειακών διαθεσίμων.

10. Αλλαγή του πτωχευτικού κώδικα

Οι αρχές ξεκίνησαν έναν νέον εξωδικαστικό μηχανισμό εκκαθάρισης χρέους. Ο μηχανισμός αυτός πρέπει να τροποποιηθεί για να είναι συμβατός με τις αναγκαίες αλλαγές στη ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Οι αρχές δεσμεύτηκαν επίσης να κάνουν εσωτερικές αλλαγές στον πτωχευτικό κώδικα, προχωρώντας σε τροποποίηση της νομοθεσίας για τις πτωχεύσεις εταιρειών και νοικοκυριών και με την συγκρότηση ενός ειδικού σώματος διαχειριστών. Οι αρχές έχουν δεσμευτεί σε μια πιο σταθερή και περιεκτική αναμόρφωση του πτωχευτικού πλαισίου ως το τέλος του 2015, συμπεριλαμβανομένης της ίδρυσης πτωχευτικών δικαστηρίων.

11. Δικαστική μεταρρύθμιση

Οι αρχές έχουν δεσμευτεί στην προώθηση μιας μεγάλης μεταρρύθμισης του κώδικα πολιτικής δικονομίας.

12. Μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας

Το πρόγραμμα περιείχε δεσμεύσεις για την νομοθέτηση μεταρρυθμίσεων του πλαισίου συλλογικών απολύσεων, εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες ότι το υπάρχον σύστημα οδηγεί στα καλύτερα αποτελέσματα με δραστικό, αξιόπιστο και στέρεο τρόπο, καθώς και για την νομοθέτηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων του πλαισίου συλλογικής δράσης. Οι συζητήσεις είναι διαρκείς για την αποτελεσματικότητα του σημερινού πλαισίου ομαδικών απολύσεων. Οι αρχές δεσμεύτηκαν να χειριστούν τις διαφωνίες για τις μισθολογικές αμοιβές μέσα από μια διαδικασία fast-track, αντί για την τροποποίηση της νομοθεσίας. Πρότειναν την τροποποίηση της νομοθεσίας για τις δράσεις των συνδικάτων, μεταξύ άλλων τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας σχετικά με την απόφαση και την ανακοίνωση των απεργιών και τις αμοιβές των συνδικαλιστών. Δεσμεύτηκαν επίσης να «εξαφανίσουν» ορισμένους υπερβολικούς περιορισμούς στην αγορά εργασίας. Όλες αυτές οι προτάσεις είναι υπό συζήτηση.

13. Μεταρρυθμίσεις στην αγορά προϊόντων

Οι δεσμεύσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν την μεταρρύθμιση στις αδειοδοτήσεις, τη γραφειοκρατία, τις αξιολογήσεις ανταγωνιστικότητας του ΟΟΣΑ, τα τέλη υπέρ τρίτων (nuisance charge), τα κλειστά επαγγέλματα και τις μεταρρυθμίσεις στην ενέργεια. Ενώ οι αρχές έχουν σημειώσει πρόοδο σε κάποιους τομείς (υιοθέτηση νομοθεσίας για να αφαιρεθεί η ανάγκη έκδοσης άδειας για χαμηλού ρίσκου δραστηριότητες και η μείωση της γραφειοκρατίας), οι συζητήσεις συνεχίζονται σε άλλους (οι αξιολογήσεις ανταγωνιστικότητας του ΟΟΣΑ, τα τέλη υπέρ τρίτων και τα κλειστά επαγγέλματα). Οι αρχές έχουν διατυπώσει τις δεσμεύσεις τους για την παράδοση νομοθεσίας που θα απελευθερώνει την αγορά φυσικού αερίου, την ανακοίνωση δεσμευτικών προσφορών για την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΙΕ και την προώθηση μεταρρυθμίσεων για το μηχανισμό πληρωμής διαθεσιμότητας (capacity payment system).

14. Iδιωτικοποιήσεις

Για να προλάβουν τις καθυστερήσεις, οι αρχές έχουν δεσμευτεί για την οριστικοποίηση συμφωνιών για την ανάθεση δύο λιμανιών, την αναζήτηση προσφορών για τους σιδηρόδρομους, την μεταφορά των μετοχών του ΟΤΕ ΟΤΕ +5,81% στο ΤΑΙΠΕΔ, την διασφάλιση πλήρως λειτουργικών διαχειριστικών αρχών για τα λιμάνια και τα αεροδρόμια και την ολοκλήρωση των κυβερνητικών δράσεων που εκκρεμούν στον τομέα αυτό.

15. Στατιστικά στοιχεία

Οι αρχές έχουν δεσμευτεί να εφαρμόσουν τα αναγκαία μέτρα για να τιμήσουν την Δέσμευση για την Εμπιστοσύνη στα Στατιστικά Στοιχεία (Commitment on Confidence in Statistics). Oι αρχές θα επεκτείνουν ακόμα τη θητεία της Συμβουλευτική Επιτροπή Ορθής Εφαρμογής (Good Practice Advisory Committee) για δύο ακόμα χρόνια.
Πηγή:www.euro2day.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.